Het aantal gezinnen in België zal de volgende jaren nog sterker stijgen (+23,5 pct tegen 2060) dan de groei van de bevolking (+17 pct), doordat er steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen bijkomen.

Er is het effect van de vergrijzing, maar ook bij de actieve bevolking is er een toename van het aantal alleenstaanden, ofwel door eigen keuze of na een scheiding. Het aantal eenoudergezinnen zal tegen 2060 naar verwachting 28 procent hoger liggen dan in 2014. Beide trends zullen leiden tot een daling van de gemiddelde gezinsgrootte in België.

Daarnaast stijgt ook het aantal samenwonenden sterk: +46 procent zonder kinderen tegen 2060 en +63 procent met kinderen tegen 2060. Steeds minder koppels kiezen voor een huwelijk, stelt het Planbureau vast. Hun aantal zal tegen 2060 met 22 procent zijn gedaald.

Tegen 2060 telt België 13,1 miljoen inwoners

België zou tegen 2020 11,4 miljoen inwoners tellen en tegen 2060 13,1 miljoen, zegt het Planbureau verder. Op korte termijn is de groei iets lager dan verwacht, terwijl op lange termijn er een opwaartse herziening gebeurde. Bij de vorige prognose een jaar geleden ging het Planbureau uit van 12,5 miljoen inwoners tegen 2060. Nu zijn er dat liefst 600.000 meer.

Als verklaring wordt verwezen naar de toekomstige evolutie van de migratiestromen. "Op lange termijn, rekening houdend met de verwachte groei van de wereldbevolking en de toenemende globalisering en mobiliteit, zouden de migratiestromen opnieuw stijgen", staat er in het persbericht van het Planbureau. Het migratiesaldo (verschil tussen immigratie en emigratie) situeert zich op lange termijn tussen 25.000 en 30.000 personen per jaar. De strengere regels voor gezinshereniging remmen de groei van niet-Europese migratie op korte termijn af.

Overlijdens babyboomers

Daartegenover staat dat de natuurlijke aangroei, het verschil tussen geboorten en overlijdens, op lange termijn daalt. "Die krimp wordt vooral verklaard door de stijging van het aantal overlijdens wanneer de babyboomgeneraties geleidelijk de hoge leeftijdscategorie (85 jaar vanaf 2030) bereiken", aldus het Planbureau.

De levensverwachting neemt nog altijd toe, maar de groei vertraagt wel tegen 2060. Tegen dan zou de levensverwachting bij geboorte 86,3 jaar bedragen voor mannen en 88,4 jaar voor de vrouwen. De vruchtbaarheid blijft op lange termijn gehandhaafd op 1,8 kinderen per vrouw. (Belga/TE)

Het aantal gezinnen in België zal de volgende jaren nog sterker stijgen (+23,5 pct tegen 2060) dan de groei van de bevolking (+17 pct), doordat er steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen bijkomen. Er is het effect van de vergrijzing, maar ook bij de actieve bevolking is er een toename van het aantal alleenstaanden, ofwel door eigen keuze of na een scheiding. Het aantal eenoudergezinnen zal tegen 2060 naar verwachting 28 procent hoger liggen dan in 2014. Beide trends zullen leiden tot een daling van de gemiddelde gezinsgrootte in België. Daarnaast stijgt ook het aantal samenwonenden sterk: +46 procent zonder kinderen tegen 2060 en +63 procent met kinderen tegen 2060. Steeds minder koppels kiezen voor een huwelijk, stelt het Planbureau vast. Hun aantal zal tegen 2060 met 22 procent zijn gedaald. België zou tegen 2020 11,4 miljoen inwoners tellen en tegen 2060 13,1 miljoen, zegt het Planbureau verder. Op korte termijn is de groei iets lager dan verwacht, terwijl op lange termijn er een opwaartse herziening gebeurde. Bij de vorige prognose een jaar geleden ging het Planbureau uit van 12,5 miljoen inwoners tegen 2060. Nu zijn er dat liefst 600.000 meer. Als verklaring wordt verwezen naar de toekomstige evolutie van de migratiestromen. "Op lange termijn, rekening houdend met de verwachte groei van de wereldbevolking en de toenemende globalisering en mobiliteit, zouden de migratiestromen opnieuw stijgen", staat er in het persbericht van het Planbureau. Het migratiesaldo (verschil tussen immigratie en emigratie) situeert zich op lange termijn tussen 25.000 en 30.000 personen per jaar. De strengere regels voor gezinshereniging remmen de groei van niet-Europese migratie op korte termijn af. Daartegenover staat dat de natuurlijke aangroei, het verschil tussen geboorten en overlijdens, op lange termijn daalt. "Die krimp wordt vooral verklaard door de stijging van het aantal overlijdens wanneer de babyboomgeneraties geleidelijk de hoge leeftijdscategorie (85 jaar vanaf 2030) bereiken", aldus het Planbureau. De levensverwachting neemt nog altijd toe, maar de groei vertraagt wel tegen 2060. Tegen dan zou de levensverwachting bij geboorte 86,3 jaar bedragen voor mannen en 88,4 jaar voor de vrouwen. De vruchtbaarheid blijft op lange termijn gehandhaafd op 1,8 kinderen per vrouw. (Belga/TE)