In het bisdom Brugge gaat het aantal actieve priesters van 130 in 2020 naar 78 in 2030. In het bisdom Gent vermindert het aantal priesters van 71 in 2020 naar 43 in 2030. In het Nederlandstalig gedeelte van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gaat het aantal actieve priesters van 80 in 2020 naar 46 in 2030, in het bisdom Hasselt van 63 in 2020 naar 37 in 2030 en in het bisdom Antwerpen van 56 in 2020 naar 33 in 2030. Kerk & leven zocht aan de hand van de jaarboeken van de Vlaamse bisdommen uit hoeveel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig jaar, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe priesterroepingen. Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & leven nog een vrij optimistische voorspelling. "De cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de Kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt", stelt Vandewiele. (Belga)

In het bisdom Brugge gaat het aantal actieve priesters van 130 in 2020 naar 78 in 2030. In het bisdom Gent vermindert het aantal priesters van 71 in 2020 naar 43 in 2030. In het Nederlandstalig gedeelte van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gaat het aantal actieve priesters van 80 in 2020 naar 46 in 2030, in het bisdom Hasselt van 63 in 2020 naar 37 in 2030 en in het bisdom Antwerpen van 56 in 2020 naar 33 in 2030. Kerk & leven zocht aan de hand van de jaarboeken van de Vlaamse bisdommen uit hoeveel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig jaar, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe priesterroepingen. Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & leven nog een vrij optimistische voorspelling. "De cijfers houden geen rekening met de hoge gemiddelde leeftijd van de clerus en het bijgevolg hogere risico op ziekte en overlijden. Ze tonen wel duidelijk aan dat de Kerk in Vlaanderen zich in een systeemcrisis bevindt", stelt Vandewiele. (Belga)