Het aantal aangegeven gevallen van agressie tegen leerkrachten blijft stijgen. In de eerste helft van 2019 ging het om 56 gevallen. Dat zijn er al bijna even veel als in heel 2017.

Vooral de agressie door leerlingen lijkt in de lift te zitten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder.

Eerder dit jaar bleek al dat het aantal aangegeven gevallen van fysieke agressie in het onderwijs vorig jaar fors gestegen was, meer bepaald van 59 gevallen in 2017 naar 86 gevallen in 2018. Die cijfers zijn trouwens maar het topje van de ijsberg. Het gaat enkel om arbeidsongevallen (door agressie) waarbij een proces-verbaal is opgemaakt. Wie niet kiest voor een proces-verbaal staat dus niet in de cijfers. Het werkelijke aantal incidenten met fysiek geweld ligt dus hoger.

Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal aangegeven gevallen blijft stijgen. In de eerste helft van 2019 stond de teller al op 56. 'Verhoudingsgewijs gaat het dus om een stijging met 30 procent. Tegenover 2017 is zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal feiten', aldus Slagmulder.

Volgens Slagmulder focust onderwijsminister Weyts in zijn beleid op 'agressiepreventie' in de scholen. 'Zo'n beleid heeft zeker zijn nut. Maar anderzijds leggen de cijfers een ernstig probleem bloot van een gebrek aan respect en discipline in ons onderwijs dat er ook toe bijdraagt dat veel beginnende leerkrachten uiteindelijk besluiten te stoppen met lesgeven', zegt Slagmulder. 'Waarom wordt er geen systeem op poten gezet waarbij onhandelbare scholieren die de boel verzieken uit het gewone onderwijs worden geïsoleerd en naar een tuchtinternaat worden gezonden? Daar kan gefocust worden op het opnieuw aanleren van discipline en werkethiek. De kwaliteit van ons onderwijs en de rust in onze scholen zullen er wel bij varen', besluit de Vlaams Belang-politicus.

Het aantal aangegeven gevallen van agressie tegen leerkrachten blijft stijgen. In de eerste helft van 2019 ging het om 56 gevallen. Dat zijn er al bijna even veel als in heel 2017. Vooral de agressie door leerlingen lijkt in de lift te zitten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder. Eerder dit jaar bleek al dat het aantal aangegeven gevallen van fysieke agressie in het onderwijs vorig jaar fors gestegen was, meer bepaald van 59 gevallen in 2017 naar 86 gevallen in 2018. Die cijfers zijn trouwens maar het topje van de ijsberg. Het gaat enkel om arbeidsongevallen (door agressie) waarbij een proces-verbaal is opgemaakt. Wie niet kiest voor een proces-verbaal staat dus niet in de cijfers. Het werkelijke aantal incidenten met fysiek geweld ligt dus hoger. Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal aangegeven gevallen blijft stijgen. In de eerste helft van 2019 stond de teller al op 56. 'Verhoudingsgewijs gaat het dus om een stijging met 30 procent. Tegenover 2017 is zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal feiten', aldus Slagmulder. Volgens Slagmulder focust onderwijsminister Weyts in zijn beleid op 'agressiepreventie' in de scholen. 'Zo'n beleid heeft zeker zijn nut. Maar anderzijds leggen de cijfers een ernstig probleem bloot van een gebrek aan respect en discipline in ons onderwijs dat er ook toe bijdraagt dat veel beginnende leerkrachten uiteindelijk besluiten te stoppen met lesgeven', zegt Slagmulder. 'Waarom wordt er geen systeem op poten gezet waarbij onhandelbare scholieren die de boel verzieken uit het gewone onderwijs worden geïsoleerd en naar een tuchtinternaat worden gezonden? Daar kan gefocust worden op het opnieuw aanleren van discipline en werkethiek. De kwaliteit van ons onderwijs en de rust in onze scholen zullen er wel bij varen', besluit de Vlaams Belang-politicus.