De verplichte verzekering geldt voor de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van gesloten ruwbouw. Ze is beperkt tot woningbouw en werken waarvoor de aanstelling van een architect verplicht is. Per schadegeval geldt een maximale aansprakelijkheid van 500.000 euro, afhankelijk van de waarde van het gebouw. De verzekerden kunnen kiezen tussen een jaarpolis of een polis per project. Het ontwerp laat de mogelijkheid open om een begeleidingscommissie in het leven te roepen. Die kan nuttig zijn voor jonge architecten die een verzekering willen aangaan. Ook de oprichting van een waarborgfonds is een optie. Aannemers en architecten zullen kunnen kiezen voor een borgstelling in plaats van een verzekering. Indien ze geen van beide doen, dan zijn de uitvoerende bestuurders, zaakvoerders en leden van het directiecomité hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van derden voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit. Om controle toe te laten, moeten bouwactoren het bewijs van verzekering of borgstelling bezorgen aan de bouwheer, de architect en de RSZ. Confederatie Bouw en Bouwunie betreuren de keuze van de verplichte verzekering voor aannemers. Volgens hen zal die de prijs voor het bouwen van een woning doen toenemen, "wat zowel aannemers als consumenten niet wensen". Wel zijn ze tevreden dat het wetsontwerp de mogelijkheid voorziet om stelsels als borgstelling of waarborgfonds te installeren. Dat zouden immers goedkopere alternatieven zijn. (Belga)

De verplichte verzekering geldt voor de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van gesloten ruwbouw. Ze is beperkt tot woningbouw en werken waarvoor de aanstelling van een architect verplicht is. Per schadegeval geldt een maximale aansprakelijkheid van 500.000 euro, afhankelijk van de waarde van het gebouw. De verzekerden kunnen kiezen tussen een jaarpolis of een polis per project. Het ontwerp laat de mogelijkheid open om een begeleidingscommissie in het leven te roepen. Die kan nuttig zijn voor jonge architecten die een verzekering willen aangaan. Ook de oprichting van een waarborgfonds is een optie. Aannemers en architecten zullen kunnen kiezen voor een borgstelling in plaats van een verzekering. Indien ze geen van beide doen, dan zijn de uitvoerende bestuurders, zaakvoerders en leden van het directiecomité hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van derden voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit. Om controle toe te laten, moeten bouwactoren het bewijs van verzekering of borgstelling bezorgen aan de bouwheer, de architect en de RSZ. Confederatie Bouw en Bouwunie betreuren de keuze van de verplichte verzekering voor aannemers. Volgens hen zal die de prijs voor het bouwen van een woning doen toenemen, "wat zowel aannemers als consumenten niet wensen". Wel zijn ze tevreden dat het wetsontwerp de mogelijkheid voorziet om stelsels als borgstelling of waarborgfonds te installeren. Dat zouden immers goedkopere alternatieven zijn. (Belga)