Dat blijkt uit een balans die sectorfederatie Assuralia opmaakte.

Dat vijf jaar na de feiten nog zo'n grote schadelast niet is uitgekeerd, heeft volgens Assuralia meerdere redenen. Zo hadden 620 van de slachtoffers recht op een vergoeding als slachtoffer van een arbeidsongeval. Maar uitkeringen voor blijvende arbeidsongeschiktheid, en aan weduwen, weduwnaars en wezen, moeten wettelijk gezien betaald worden in de vorm van een rente, dus niet via een eenmalig kapitaal. Die rentes kunnen over tientallen jaren lopen.

Daarnaast waren de verwondingen van sommige zwaargewonden zo ernstig dat hun toestand vandaag nog niet stabiel genoeg is om de evaluatie van de letsels af te sluiten en tot een definitieve regeling te komen. 'Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor morele schade', zegt Assuralia.

Betwisting

Verder weigeren sommige slachtoffers een uitkering van de verzekeraar te aanvaarden en verkiezen ze dat een rechtbank zich over hun schade uitspreekt. Assuralia wijst erop dat het aanvaarden van een voorschot een slachtoffer nochtans alle vrijheid laat om hogere bedragen voor een rechtbank te claimen.

De cijfers die Assuralia communiceert gaan terug tot 31 december 2020. Nog volgens Assuralia hebben in totaal 1.412 slachtoffers zich aangemeld bij de verzekeraars, uit hoofde van een of meer verzekeringen, voor schade die gaat van bagageschade tot zeer ernstige letsels en overlijdens.

Dat blijkt uit een balans die sectorfederatie Assuralia opmaakte.Dat vijf jaar na de feiten nog zo'n grote schadelast niet is uitgekeerd, heeft volgens Assuralia meerdere redenen. Zo hadden 620 van de slachtoffers recht op een vergoeding als slachtoffer van een arbeidsongeval. Maar uitkeringen voor blijvende arbeidsongeschiktheid, en aan weduwen, weduwnaars en wezen, moeten wettelijk gezien betaald worden in de vorm van een rente, dus niet via een eenmalig kapitaal. Die rentes kunnen over tientallen jaren lopen. Daarnaast waren de verwondingen van sommige zwaargewonden zo ernstig dat hun toestand vandaag nog niet stabiel genoeg is om de evaluatie van de letsels af te sluiten en tot een definitieve regeling te komen. 'Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor morele schade', zegt Assuralia. Verder weigeren sommige slachtoffers een uitkering van de verzekeraar te aanvaarden en verkiezen ze dat een rechtbank zich over hun schade uitspreekt. Assuralia wijst erop dat het aanvaarden van een voorschot een slachtoffer nochtans alle vrijheid laat om hogere bedragen voor een rechtbank te claimen. De cijfers die Assuralia communiceert gaan terug tot 31 december 2020. Nog volgens Assuralia hebben in totaal 1.412 slachtoffers zich aangemeld bij de verzekeraars, uit hoofde van een of meer verzekeringen, voor schade die gaat van bagageschade tot zeer ernstige letsels en overlijdens.