Volgens de eisers en hun advocaat zijn de slachtoffers van de aanslagen slecht opgevangen en begeleid. In hun ogen hebben de verschillende gedaagde partijen niet adequaat gereageerd op de dag van de aanslag, hebben ze cruciale medische info verzwegen en hebben ze de procedures voor een schadevergoeding nodeloos ingewikkeld gemaakt. Op de zitting van deze namiddag is weliswaar nog niet over de grond van de zaak gepleit, maar enkel over een aantal voorlopige maatregelen en over de tussenkomst van de verschillende ministers. In de processen over de aanslag op Brussels Airport wil meester Reynaert de dossiers ook opsplitsen in twee delen. Een eerste deel zou dan moeten gaan over de primaire victimisatie, de fysieke gevolgen van de aanslagen voor de slachtoffers, en zou gericht zijn tegen verzekeraar Amlin. Het tweede deel zou over de secundaire victimisatie gaan, over de fouten die door de overheid begaan zijn. In zijn eigen proces over de aanslag in Maalbeek heeft de advocaat dan weer gevraagd dat de overheid een brochure zou verspreiden waarin uitleg gegeven wordt over de mogelijke neurologische en audiologische gevolgen van een bomexplosie. Ook vraagt hij de publicatie van de officiële schaal die gebruikt wordt om te beoordelen in welk percentage iemand invalide is. De rechtbank zal over een maand uitspraak doen in de verschillende procedures. (Belga)

Volgens de eisers en hun advocaat zijn de slachtoffers van de aanslagen slecht opgevangen en begeleid. In hun ogen hebben de verschillende gedaagde partijen niet adequaat gereageerd op de dag van de aanslag, hebben ze cruciale medische info verzwegen en hebben ze de procedures voor een schadevergoeding nodeloos ingewikkeld gemaakt. Op de zitting van deze namiddag is weliswaar nog niet over de grond van de zaak gepleit, maar enkel over een aantal voorlopige maatregelen en over de tussenkomst van de verschillende ministers. In de processen over de aanslag op Brussels Airport wil meester Reynaert de dossiers ook opsplitsen in twee delen. Een eerste deel zou dan moeten gaan over de primaire victimisatie, de fysieke gevolgen van de aanslagen voor de slachtoffers, en zou gericht zijn tegen verzekeraar Amlin. Het tweede deel zou over de secundaire victimisatie gaan, over de fouten die door de overheid begaan zijn. In zijn eigen proces over de aanslag in Maalbeek heeft de advocaat dan weer gevraagd dat de overheid een brochure zou verspreiden waarin uitleg gegeven wordt over de mogelijke neurologische en audiologische gevolgen van een bomexplosie. Ook vraagt hij de publicatie van de officiële schaal die gebruikt wordt om te beoordelen in welk percentage iemand invalide is. De rechtbank zal over een maand uitspraak doen in de verschillende procedures. (Belga)