Op de zitting van deze voormiddag is weliswaar nog niet over de grond van de zaak gepleit, maar enkel over een aantal voorlopige maatregelen en over de tussenkomst van de verschillende ministers. De eisers hadden de eerste minister gedagvaard, maar de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie willen vrijwillig tussenkomen, iets waartegen de eisers zich verzetten. De voorlopige maatregelen waarover gedebatteerd is, gaan over meer over informatie die de eisers wil bekomen en bekend laten maken. Volgens de eisers beschikken zowel de FOD Defensie als de FOD Volksgezondheid over heel wat kennis uit de medische wereld over de neurologische gevolgen die bomexplosies kunnen hebben. Die zou nooit met de slachtoffers gedeeld zijn. De eisers vragen daarom dat er een brochure gemaakt wordt waarin die mogelijke gevolgen duidelijk gemaakt worden. Meester Reynaert wil de dossiers ook opsplitsen in twee delen. Een eerste deel zou dan moeten gaan over de primaire victimisatie of het slachtofferschap, de fysieke gevolgen van de aanslagen voor de slachtoffers, en zou gericht zijn tegen verzekeraar Amlin. Het tweede deel zou over de secundaire victimisatie gaan, over de fouten die volgens meester Reynaert door de overheid begaan zijn. Over de onderdelen waarover vandaag gepleit is, doet de rechtbank uitspraak binnen een maand. (Belga)

Op de zitting van deze voormiddag is weliswaar nog niet over de grond van de zaak gepleit, maar enkel over een aantal voorlopige maatregelen en over de tussenkomst van de verschillende ministers. De eisers hadden de eerste minister gedagvaard, maar de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie willen vrijwillig tussenkomen, iets waartegen de eisers zich verzetten. De voorlopige maatregelen waarover gedebatteerd is, gaan over meer over informatie die de eisers wil bekomen en bekend laten maken. Volgens de eisers beschikken zowel de FOD Defensie als de FOD Volksgezondheid over heel wat kennis uit de medische wereld over de neurologische gevolgen die bomexplosies kunnen hebben. Die zou nooit met de slachtoffers gedeeld zijn. De eisers vragen daarom dat er een brochure gemaakt wordt waarin die mogelijke gevolgen duidelijk gemaakt worden. Meester Reynaert wil de dossiers ook opsplitsen in twee delen. Een eerste deel zou dan moeten gaan over de primaire victimisatie of het slachtofferschap, de fysieke gevolgen van de aanslagen voor de slachtoffers, en zou gericht zijn tegen verzekeraar Amlin. Het tweede deel zou over de secundaire victimisatie gaan, over de fouten die volgens meester Reynaert door de overheid begaan zijn. Over de onderdelen waarover vandaag gepleit is, doet de rechtbank uitspraak binnen een maand. (Belga)