"Voor ons was de schuldvraag het belangrijkste, en eens daarop was geantwoord, kan je over verzachtende omstandigheden pleiten, maar Nemmouche wenste dat niet te doen. Dus voor ons is dit arrest voorspelbaar." Courtoy legde ook uit waarom hij niet over de strafmaat had gepleit. "We hebben niet gepleit over de strafmaat, want dat kwam neer op pleiten over verzachtende omstandigheden, en dat zou dan onder meer gaan over de jeugd van Nemmouche en hij wenste dat niet te doen omdat hij onder andere niet op de gevoelens van de jury wenste in te spelen." "Voor mijn cliënt was het onschuldig pleiten heel belangrijk. Vanaf het moment dat je schuldig wordt verklaard aan vier moorden, kan je nog altijd levenslang ontlopen, maar dan moet je pleiten over verzachtende omstandigheden, zoals de jeugd, of dat hij bij zijn arrestatie niet heeft geschoten met de kalasjnikov. Maar hij wilde dus niet over zijn jeugd praten". Over het -gebrek aan- toekomstperspectief voor Nemmouche, nu hij levenslang plus 15 jaar terbeschikkingstelling heeft gekregen: "Je kan een vervroegde invrijheidsstelling vragen, maar dan moet je aan een aantal eisen voldoen, en dat zal dan over enkele jaren moeten blijken", zo klonk het. Courtoy wil nog overleggen met Nemmouche over eventueel cassatieberoep, "maar normaal gezien doe ik dat niet". "De Belgische staat heeft hier een voorbeeld willen geven, en ik zie het niet snel gebeuren dat dit arrest verbroken wordt aangezien dit proces een voorbeeldfunctie had en het Hof van Cassatie redelijk conservatief is", zo luidde het nog. Op de vraag of hij in eer en geweten nog altijd gelooft dat Nemmouche niet de dader is van de aanslag op het Joods Museum, zoals de verdediging het hele proces gepleit heeft, antwoordde Courtoy kort: "Ja, dat is duidelijk, neen?" (Belga)

"Voor ons was de schuldvraag het belangrijkste, en eens daarop was geantwoord, kan je over verzachtende omstandigheden pleiten, maar Nemmouche wenste dat niet te doen. Dus voor ons is dit arrest voorspelbaar." Courtoy legde ook uit waarom hij niet over de strafmaat had gepleit. "We hebben niet gepleit over de strafmaat, want dat kwam neer op pleiten over verzachtende omstandigheden, en dat zou dan onder meer gaan over de jeugd van Nemmouche en hij wenste dat niet te doen omdat hij onder andere niet op de gevoelens van de jury wenste in te spelen." "Voor mijn cliënt was het onschuldig pleiten heel belangrijk. Vanaf het moment dat je schuldig wordt verklaard aan vier moorden, kan je nog altijd levenslang ontlopen, maar dan moet je pleiten over verzachtende omstandigheden, zoals de jeugd, of dat hij bij zijn arrestatie niet heeft geschoten met de kalasjnikov. Maar hij wilde dus niet over zijn jeugd praten". Over het -gebrek aan- toekomstperspectief voor Nemmouche, nu hij levenslang plus 15 jaar terbeschikkingstelling heeft gekregen: "Je kan een vervroegde invrijheidsstelling vragen, maar dan moet je aan een aantal eisen voldoen, en dat zal dan over enkele jaren moeten blijken", zo klonk het. Courtoy wil nog overleggen met Nemmouche over eventueel cassatieberoep, "maar normaal gezien doe ik dat niet". "De Belgische staat heeft hier een voorbeeld willen geven, en ik zie het niet snel gebeuren dat dit arrest verbroken wordt aangezien dit proces een voorbeeldfunctie had en het Hof van Cassatie redelijk conservatief is", zo luidde het nog. Op de vraag of hij in eer en geweten nog altijd gelooft dat Nemmouche niet de dader is van de aanslag op het Joods Museum, zoals de verdediging het hele proces gepleit heeft, antwoordde Courtoy kort: "Ja, dat is duidelijk, neen?" (Belga)