Wie zijn woning wil aanpassen aan de fysieke ongemakken die gepaard gaan met het ouder worden, kan onder bepaalde voorwaarden (zoals ouder zijn dan 65 jaar) een beroep doen op een aanpassingspremie. Met die premie kan men dan bijvoorbeeld een aangepast toilet of een traplift installeren. Enkel eigenaars of huurders op de private huurmarkt kunnen een beroep doen op de premie. "Dat sociale huurders geen beroep kunnen doen op de aanpassingspremie is niet logisch", zegt Schryvers. "Een groot aantal huurders in de sociale huisvestingssector is ouder dan 60 jaar terwijl het aantal aangepaste of toegankelijke sociale huurwoningen beperkt is. Ook voor mensen die een sociale woning huren, is het van belang dat ze zo lang mogelijk in de vertrouwde woning kunnen blijven wonen, onder meer om het risico op vereenzaming te verkleinen." Op 31 december 2019 waren 69.043 sociale huurders 60 jaar of ouder. Dat komt neer op ongeveer de helft (47,5 procent). (Belga)

Wie zijn woning wil aanpassen aan de fysieke ongemakken die gepaard gaan met het ouder worden, kan onder bepaalde voorwaarden (zoals ouder zijn dan 65 jaar) een beroep doen op een aanpassingspremie. Met die premie kan men dan bijvoorbeeld een aangepast toilet of een traplift installeren. Enkel eigenaars of huurders op de private huurmarkt kunnen een beroep doen op de premie. "Dat sociale huurders geen beroep kunnen doen op de aanpassingspremie is niet logisch", zegt Schryvers. "Een groot aantal huurders in de sociale huisvestingssector is ouder dan 60 jaar terwijl het aantal aangepaste of toegankelijke sociale huurwoningen beperkt is. Ook voor mensen die een sociale woning huren, is het van belang dat ze zo lang mogelijk in de vertrouwde woning kunnen blijven wonen, onder meer om het risico op vereenzaming te verkleinen." Op 31 december 2019 waren 69.043 sociale huurders 60 jaar of ouder. Dat komt neer op ongeveer de helft (47,5 procent). (Belga)