De massale aanranding van vrouwen met nieuwjaar in Keulen en andere Duitse steden maakt ons woest. Wat ook de afkomst, cultuur, etniciteit of verblijfsstatus is van de daders, de Duitse politie en gerecht moeten de aanranders streng aanpakken en voor de rechtbank brengen. Daar kunnen ze worden bestraft voor hun ontoelaatbare daden. Voor de vele vrouwelijke slachtoffers is dit soort publiek gepleegd seksueel geweld een onaanvaardbare vorm van 'intieme terreur'; eerder 'succesvol' toegepast tijdens conflicten in Bosnië, Oost-Congo en in Syrië. En dat wordt dus nu ook vastgesteld aan de voordeur van de Dom en het Hauptbahnhof in Keulen.

'Aanpak seksuele terreur tegen vrouwen niet gediend met steekvlampolitiek'

In ons land is er nu het voorstel van staatssecretaris Theo Francken om de powerpoint 'hoe omgaan met vrouwen' die nu al zo'n zes jaar wordt gepresenteerd in het asielcentrum in Kapellen ook te tonen in alle andere asielcentra in ons land. Dat is waarschijnlijk wel een goed idee. Maar laat ons toch de focus houden op de preventie van seksueel misbruik. De staatssecretaris is toch op de hoogte van het feit dat veel vrouwen in onze asielcentra net op de loop zijn voor seksueel geweld? Krijgen zíj de nodige psychische en medische bijstand?

Seksueel misbruik wijdverspreid

Maar misschien ware het beter dat een andere N-VA-staatsecretaris communiceert over de aanrandingen in Keulen: in casu Elke Sleurs, bevoegd voor onder andere Gelijke Kansen. Zij presenteerde nog geen maand geleden een Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Gendergerelateerd Geweld (2015-2019) met een hele resem maatregelen, ook in het kader van asiel- en migratiebeleid. Zo kondigde ze meer geld aan voor de begeleiding ter preventie van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers.

Maar Sleurs heeft meer sleutels in handen: zij kan als de 'super-staatssecretaris' spelen, die ze graag wil zijn, niet enkel haar collega bevoegd voor asiel aanporren en maatregelen suggereren. Er ligt ook werk op de plank voor de ministers bevoegd voor justitie, politie en onderwijs. Alvast de Vlaamse minister voor Onderwijs wijst op de inspanningen die gebeuren in de onthaalklassen voor nieuwkomers waar bijzondere aandacht wordt besteed aan seksuele en relationele opvoeding. Maar zoals het hele actieplan van Sleurs en de vele hoorzittingen die er momenteel plaatsvinden in de Kamer rond verkrachtingen jammer maar helaas bewijzen: het seksueel misbruik en geweld in onze maatschappij is een plaag die voorkomt in alle lagen van de bevolking, ongeacht afkomst, cultuur, etniciteit of verblijfsstatus.

Misschien moet de powerpoint uit het asielcentrum van Kapellen voortaan ook worden geprojecteerd in bedrijfskantines, politiekantoren, lerarenkamers en parlementen? Alvast mooi meegenomen is dat alle Westerse mannen zich vandaag ge-out hebben als feministen.

De massale aanranding van vrouwen met nieuwjaar in Keulen en andere Duitse steden maakt ons woest. Wat ook de afkomst, cultuur, etniciteit of verblijfsstatus is van de daders, de Duitse politie en gerecht moeten de aanranders streng aanpakken en voor de rechtbank brengen. Daar kunnen ze worden bestraft voor hun ontoelaatbare daden. Voor de vele vrouwelijke slachtoffers is dit soort publiek gepleegd seksueel geweld een onaanvaardbare vorm van 'intieme terreur'; eerder 'succesvol' toegepast tijdens conflicten in Bosnië, Oost-Congo en in Syrië. En dat wordt dus nu ook vastgesteld aan de voordeur van de Dom en het Hauptbahnhof in Keulen.In ons land is er nu het voorstel van staatssecretaris Theo Francken om de powerpoint 'hoe omgaan met vrouwen' die nu al zo'n zes jaar wordt gepresenteerd in het asielcentrum in Kapellen ook te tonen in alle andere asielcentra in ons land. Dat is waarschijnlijk wel een goed idee. Maar laat ons toch de focus houden op de preventie van seksueel misbruik. De staatssecretaris is toch op de hoogte van het feit dat veel vrouwen in onze asielcentra net op de loop zijn voor seksueel geweld? Krijgen zíj de nodige psychische en medische bijstand?Maar misschien ware het beter dat een andere N-VA-staatsecretaris communiceert over de aanrandingen in Keulen: in casu Elke Sleurs, bevoegd voor onder andere Gelijke Kansen. Zij presenteerde nog geen maand geleden een Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Gendergerelateerd Geweld (2015-2019) met een hele resem maatregelen, ook in het kader van asiel- en migratiebeleid. Zo kondigde ze meer geld aan voor de begeleiding ter preventie van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers. Maar Sleurs heeft meer sleutels in handen: zij kan als de 'super-staatssecretaris' spelen, die ze graag wil zijn, niet enkel haar collega bevoegd voor asiel aanporren en maatregelen suggereren. Er ligt ook werk op de plank voor de ministers bevoegd voor justitie, politie en onderwijs. Alvast de Vlaamse minister voor Onderwijs wijst op de inspanningen die gebeuren in de onthaalklassen voor nieuwkomers waar bijzondere aandacht wordt besteed aan seksuele en relationele opvoeding. Maar zoals het hele actieplan van Sleurs en de vele hoorzittingen die er momenteel plaatsvinden in de Kamer rond verkrachtingen jammer maar helaas bewijzen: het seksueel misbruik en geweld in onze maatschappij is een plaag die voorkomt in alle lagen van de bevolking, ongeacht afkomst, cultuur, etniciteit of verblijfsstatus. Misschien moet de powerpoint uit het asielcentrum van Kapellen voortaan ook worden geprojecteerd in bedrijfskantines, politiekantoren, lerarenkamers en parlementen? Alvast mooi meegenomen is dat alle Westerse mannen zich vandaag ge-out hebben als feministen.