Er is geen geschikte opvang voor een aantal jongeren die keer op keer criminele feiten plegen en daarom telkens weer in een gesloten instelling belanden. Dat schrijven jeugdpsychiaters van de KU Leuven in een rapport dat De Standaard kon inkijken. Het gaat dan om een groep jongeren met stoornissen die zware feiten plegen maar die resistent blijken voor hulp. Volgens N-VA-parlementslid Lorin Parys bewijst het rapport dat er nood is aan de "high security, high carefacility"-aanpak met daarbij een aparte voorziening voor die groep jongeren. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zit de aanpak van jonge delictplegers mee in de lopende voorbereiding van het nieuwe jeugddelinquentierecht. De gesprekken voor dat nieuwe decreet lopen al een tijdje. De CD&V-minister wijst erop dat er ook al langer wetenschappelijke consensus bestaat dat er best aparte aandacht is voor dergelijke jongeren. Volgens hem zijn er bovendien al bepaalde acties uitgerold en stappen gezet, zowel op Vlaams vlak als in overleg met het federale niveau. In de voorbereiding van het nieuwe decreet zijn volgens Vandeurzen ook al voorstellen meegenomen voor "de splintergroep van recidiverende delinquente jongeren met een complexe en psychische problematiek". De inzichten die in het rapport van de KU Leuven staan, zullen ook meegenomen worden in de lopende voorbereiding. "High risk/high need en meer evidence based werken zijn voorstellen die nu ook op tafel liggen voor de concretisering van het ontwerpdecreet", aldus Vandeurzen. (Belga)

Er is geen geschikte opvang voor een aantal jongeren die keer op keer criminele feiten plegen en daarom telkens weer in een gesloten instelling belanden. Dat schrijven jeugdpsychiaters van de KU Leuven in een rapport dat De Standaard kon inkijken. Het gaat dan om een groep jongeren met stoornissen die zware feiten plegen maar die resistent blijken voor hulp. Volgens N-VA-parlementslid Lorin Parys bewijst het rapport dat er nood is aan de "high security, high carefacility"-aanpak met daarbij een aparte voorziening voor die groep jongeren. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zit de aanpak van jonge delictplegers mee in de lopende voorbereiding van het nieuwe jeugddelinquentierecht. De gesprekken voor dat nieuwe decreet lopen al een tijdje. De CD&V-minister wijst erop dat er ook al langer wetenschappelijke consensus bestaat dat er best aparte aandacht is voor dergelijke jongeren. Volgens hem zijn er bovendien al bepaalde acties uitgerold en stappen gezet, zowel op Vlaams vlak als in overleg met het federale niveau. In de voorbereiding van het nieuwe decreet zijn volgens Vandeurzen ook al voorstellen meegenomen voor "de splintergroep van recidiverende delinquente jongeren met een complexe en psychische problematiek". De inzichten die in het rapport van de KU Leuven staan, zullen ook meegenomen worden in de lopende voorbereiding. "High risk/high need en meer evidence based werken zijn voorstellen die nu ook op tafel liggen voor de concretisering van het ontwerpdecreet", aldus Vandeurzen. (Belga)