De onduidelijkheid over de 'aangepaste beschikbaarheid' van SWT'ers en oudere werklozen blijft groot. Dat concluderen de vakbonden na een bijeenkomst van het beheerscomité van de RVA, waarop de ontwerp-kb's ter advies werden voorgelegd.

Onduidelijkheid

De Groep van Tien, het topoverlegorgaan van vakbonden en werkgevers, had eerder een akkoord bereikt over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT'ers voor de arbeidsmarkt. De regering besliste evenwel tot aanpassingen. Zo werd de 'aangepaste beschikbaarheid' ingevoerd.

Vakbonden en werkgevers vroegen om uitleg. Op het beheerscomité van de RVA, waar de ontwerp-kb's werden voorgelegd, moest meer duidelijkheid komen. Maar, aldus de bonden, er blijven nog veel vragen over de aangepaste beschikbaarheid. Zo zal het aan de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB in Vlaanderen) zijn om een individueel actieplan aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding zijn. Na één jaar volgt een evaluatie. Wie niet positief meewerkt krijgt een sanctie.

'Onbeheersbare situaties'

ACV, ABVV en ACLVB hekelen dat de invulling van aangepaste beschikbaarheid dus zal verschillen van gewest tot gewest. "Wat tot onbeheersbare situaties zal leiden in ondernemingen met werknemers uit verschillende gewesten of met zetels in verschillende gewesten. Kunnen de bemiddelingsdiensten bovendien garanderen dat deze mensen een fatsoenlijke 'aangepaste' begeleiding gaan krijgen", luidt het in een gemeenschappelijk persbericht.

Ook de langere beschikbaarheid voor wie een loopbaan van 40 jaar achter de rug heeft, of voor werknemers met een zwaar beroep (bouw, ploegen- en nachtarbeid) zit de vakbonden hoog. Die kunnen op 58 jaar met brugpensioen. De sociale partners hadden voorzien dat die tot hun 60 jaar 'passief' beschikbaar moesten blijven. De regering, zo blijkt, voorziet evenwel voor die groep vanaf 2017 in een aangepaste beschikbaarheid tot 62 jaar. Voor collectieve herstructureringen wordt voorzien dat de aangepaste beschikbaarheid tegen 2019 zal worden opgetrokken tot 65 jaar, waar de sociale partners 58 jaar hadden voorzien. "Dit zal het moeilijk maken om nog een sociaal plan te onderhandelen", voorspelt Jef Maes, federaal secretaris van het ABVV.

Foutje

Tenslotte was er onduidelijkheid over oude collectieve herstructureringen, van voor 9 oktober 2014, genre Delhaize of Ford Genk. Het kb kan worden geïnterpreteerd alsof die jongere SWT'ers toch nog beschikbaar moesten blijven na hun 58 jaar. En dit in tegenstelling tot eerdere garanties van de regering. Vakbonden en werkgevers vroegen om dit recht te zetten. Uiteindelijk bleek het om een foutje te gaan.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageerde al door te beloven dat de regering zich zal houden aan haar beloftes. "Het is altijd de bedoeling geweest van de regering om zich te houden aan de tekst van het akkoord. Dit bewijst onder meer het belang van het beheerscomité van de RVA, om dergelijke technische opmerkingen te signaleren. Dit gaat dus om een technische correctie, die we uiteraard zullen rechtzetten", luidt het. (Belga/WB)

De onduidelijkheid over de 'aangepaste beschikbaarheid' van SWT'ers en oudere werklozen blijft groot. Dat concluderen de vakbonden na een bijeenkomst van het beheerscomité van de RVA, waarop de ontwerp-kb's ter advies werden voorgelegd.De Groep van Tien, het topoverlegorgaan van vakbonden en werkgevers, had eerder een akkoord bereikt over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT'ers voor de arbeidsmarkt. De regering besliste evenwel tot aanpassingen. Zo werd de 'aangepaste beschikbaarheid' ingevoerd. Vakbonden en werkgevers vroegen om uitleg. Op het beheerscomité van de RVA, waar de ontwerp-kb's werden voorgelegd, moest meer duidelijkheid komen. Maar, aldus de bonden, er blijven nog veel vragen over de aangepaste beschikbaarheid. Zo zal het aan de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB in Vlaanderen) zijn om een individueel actieplan aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding zijn. Na één jaar volgt een evaluatie. Wie niet positief meewerkt krijgt een sanctie. ACV, ABVV en ACLVB hekelen dat de invulling van aangepaste beschikbaarheid dus zal verschillen van gewest tot gewest. "Wat tot onbeheersbare situaties zal leiden in ondernemingen met werknemers uit verschillende gewesten of met zetels in verschillende gewesten. Kunnen de bemiddelingsdiensten bovendien garanderen dat deze mensen een fatsoenlijke 'aangepaste' begeleiding gaan krijgen", luidt het in een gemeenschappelijk persbericht. Ook de langere beschikbaarheid voor wie een loopbaan van 40 jaar achter de rug heeft, of voor werknemers met een zwaar beroep (bouw, ploegen- en nachtarbeid) zit de vakbonden hoog. Die kunnen op 58 jaar met brugpensioen. De sociale partners hadden voorzien dat die tot hun 60 jaar 'passief' beschikbaar moesten blijven. De regering, zo blijkt, voorziet evenwel voor die groep vanaf 2017 in een aangepaste beschikbaarheid tot 62 jaar. Voor collectieve herstructureringen wordt voorzien dat de aangepaste beschikbaarheid tegen 2019 zal worden opgetrokken tot 65 jaar, waar de sociale partners 58 jaar hadden voorzien. "Dit zal het moeilijk maken om nog een sociaal plan te onderhandelen", voorspelt Jef Maes, federaal secretaris van het ABVV. Tenslotte was er onduidelijkheid over oude collectieve herstructureringen, van voor 9 oktober 2014, genre Delhaize of Ford Genk. Het kb kan worden geïnterpreteerd alsof die jongere SWT'ers toch nog beschikbaar moesten blijven na hun 58 jaar. En dit in tegenstelling tot eerdere garanties van de regering. Vakbonden en werkgevers vroegen om dit recht te zetten. Uiteindelijk bleek het om een foutje te gaan. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageerde al door te beloven dat de regering zich zal houden aan haar beloftes. "Het is altijd de bedoeling geweest van de regering om zich te houden aan de tekst van het akkoord. Dit bewijst onder meer het belang van het beheerscomité van de RVA, om dergelijke technische opmerkingen te signaleren. Dit gaat dus om een technische correctie, die we uiteraard zullen rechtzetten", luidt het. (Belga/WB)