De 3 procent was een streefcijfer dat de vorige Vlaamse regering naar voren had geschoven. Volgens minister Somers zet de regering extra in op de tewerkstelling van mensen met een handicap of chronische ziekte. Toch zal het cijfer niet worden gehaald en dat ondanks een recente stijging van 1,4 procent in 2017 naar 1,8 procent in 2018. Vande Reyde merkt op dat de cijfers sterk variëren per departement. Economie, Wetenschap en Innovatie klokte bijvoorbeeld af op 3,6 procent, terwijl dat bij Werk en Sociale Economie op amper 1 procent bleef steken. Eén van de redenen waarom het streefcijfer niet gehaald zal worden, is dat mensen met een handicap het risico lopen (een deel van) hun federale integratietegemoetkoming, net als bepaalde sociale en fiscale maatregelen te verliezen indien zij en/of hun partner een te hoog inkomen verwerven, legt het parlementslid uit. Die tegemoetkoming is nochtans in het leven geroepen om de extra kosten van een handicap op te vangen en is noodzakelijk. Vande Reyde wil dat het probleem wordt aangepakt tijdens de federale regeringsonderhandelingen. (Belga)

De 3 procent was een streefcijfer dat de vorige Vlaamse regering naar voren had geschoven. Volgens minister Somers zet de regering extra in op de tewerkstelling van mensen met een handicap of chronische ziekte. Toch zal het cijfer niet worden gehaald en dat ondanks een recente stijging van 1,4 procent in 2017 naar 1,8 procent in 2018. Vande Reyde merkt op dat de cijfers sterk variëren per departement. Economie, Wetenschap en Innovatie klokte bijvoorbeeld af op 3,6 procent, terwijl dat bij Werk en Sociale Economie op amper 1 procent bleef steken. Eén van de redenen waarom het streefcijfer niet gehaald zal worden, is dat mensen met een handicap het risico lopen (een deel van) hun federale integratietegemoetkoming, net als bepaalde sociale en fiscale maatregelen te verliezen indien zij en/of hun partner een te hoog inkomen verwerven, legt het parlementslid uit. Die tegemoetkoming is nochtans in het leven geroepen om de extra kosten van een handicap op te vangen en is noodzakelijk. Vande Reyde wil dat het probleem wordt aangepakt tijdens de federale regeringsonderhandelingen. (Belga)