Vorig jaar maakten de moslims zo'n 7,6 procent uit van de Belgische bevolking. Als de grenzen worden gesloten en er geen nieuwe migranten meer arriveren, zouden ze tegen 2050 11,1 procent van de Belgische bevolking uitmaken, zo berekenden de onderzoekers. Bij een beperkte migratie -waarbij de grote vluchtelingenstroom is gestopt- verdubbelt hun aandeel tot 15,1 procent. In geval van een sterke immigratie stijgt hun aandeel in België tegen 2050 mogelijk tot 18,2 procent.

Het Pew Resarch Center maakte projecties voor heel Europa. Die liggen in dezelfde lijn: ook zonder nieuwe migratie stijgt het aandeel moslims. Zij zijn vaak nog jong en krijgen gemiddeld ook iets meer kinderen. Momenteel zijn er in de Europese Unie, plus Noorwegen en Zwitserland 25,7 miljoen moslims, of 4,9 procent van de totale bevolking. De meesten leven in Frankrijk (5,7 miljoen), gevolgd door Duitsland (4,9 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (4,1 miljoen).

In relatief opzicht staat België op de vijfde plaats, met een aandeel van 7,6 procent moslims. Opmerkelijk ook: de Oost-Europese landen (met uitzondering van Cyprus, Bulgarije en Griekenland) tellen een erg klein aandeel moslims.

In Zweden 1 op 5 moslims

Als er geen nieuwe migranten zouden worden toegelaten in de Europese Unie, dan zou het aandeel moslims tegen 2050 stijgen tot 7,4 procent van de totale Europese bevolking, of 35,8 miljoen mensen. In België zouden er dan naar schatting 1.250.000 moslims zijn, of 11,1 procent van de totale bevolking. De onderzoekers wijzen erop dat ons land, net als Frankrijk en Italië, heel wat jonge moslims telt, wat de groei verklaart. Bij een gematigde migratie zouden ze tegen 2050 11,2 procent van de Europese bevolking uitmaken, goed voor 57,8 miljoen moslims. In België zouden ze dan met ruim 2 miljoen zijn.

In Zweden zou zelfs één op de vijf inwoners tegen dan moslim zijn. In Duitsland, dat nominaal in de top drie van landen met de grootste moslimbevolking staat, bedraagt hun aandeel tegen dan slechts 10,8 procent.

In geval van een sterke migratie zou de Europese Unie tegen 2050 75,5 miljoen moslims tellen, goed voor een aandeel van 14 pct. In België zouden ze dan met 2,58 miljoen zijn, goed voor een achtste plaats in de Europese Unie. Duitsland, het UK en Frankrijk zouden in dat scenario de meeste moslims tellen, terwijl hun aandeel veruit het hoogste is in Zweden (30 pct). De studie wijst er nog op dat de moslimbevolking in Europa erg divers is, met verschillende stromingen (soennieten, sjiieten,..) en verschillende vormen van secularisering en identiteitsbeleving. Maar het onderzoek belicht die kwalitatieve aspecten niet.

Vorig jaar maakten de moslims zo'n 7,6 procent uit van de Belgische bevolking. Als de grenzen worden gesloten en er geen nieuwe migranten meer arriveren, zouden ze tegen 2050 11,1 procent van de Belgische bevolking uitmaken, zo berekenden de onderzoekers. Bij een beperkte migratie -waarbij de grote vluchtelingenstroom is gestopt- verdubbelt hun aandeel tot 15,1 procent. In geval van een sterke immigratie stijgt hun aandeel in België tegen 2050 mogelijk tot 18,2 procent.Het Pew Resarch Center maakte projecties voor heel Europa. Die liggen in dezelfde lijn: ook zonder nieuwe migratie stijgt het aandeel moslims. Zij zijn vaak nog jong en krijgen gemiddeld ook iets meer kinderen. Momenteel zijn er in de Europese Unie, plus Noorwegen en Zwitserland 25,7 miljoen moslims, of 4,9 procent van de totale bevolking. De meesten leven in Frankrijk (5,7 miljoen), gevolgd door Duitsland (4,9 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (4,1 miljoen). In relatief opzicht staat België op de vijfde plaats, met een aandeel van 7,6 procent moslims. Opmerkelijk ook: de Oost-Europese landen (met uitzondering van Cyprus, Bulgarije en Griekenland) tellen een erg klein aandeel moslims.Als er geen nieuwe migranten zouden worden toegelaten in de Europese Unie, dan zou het aandeel moslims tegen 2050 stijgen tot 7,4 procent van de totale Europese bevolking, of 35,8 miljoen mensen. In België zouden er dan naar schatting 1.250.000 moslims zijn, of 11,1 procent van de totale bevolking. De onderzoekers wijzen erop dat ons land, net als Frankrijk en Italië, heel wat jonge moslims telt, wat de groei verklaart. Bij een gematigde migratie zouden ze tegen 2050 11,2 procent van de Europese bevolking uitmaken, goed voor 57,8 miljoen moslims. In België zouden ze dan met ruim 2 miljoen zijn. In Zweden zou zelfs één op de vijf inwoners tegen dan moslim zijn. In Duitsland, dat nominaal in de top drie van landen met de grootste moslimbevolking staat, bedraagt hun aandeel tegen dan slechts 10,8 procent. In geval van een sterke migratie zou de Europese Unie tegen 2050 75,5 miljoen moslims tellen, goed voor een aandeel van 14 pct. In België zouden ze dan met 2,58 miljoen zijn, goed voor een achtste plaats in de Europese Unie. Duitsland, het UK en Frankrijk zouden in dat scenario de meeste moslims tellen, terwijl hun aandeel veruit het hoogste is in Zweden (30 pct). De studie wijst er nog op dat de moslimbevolking in Europa erg divers is, met verschillende stromingen (soennieten, sjiieten,..) en verschillende vormen van secularisering en identiteitsbeleving. Maar het onderzoek belicht die kwalitatieve aspecten niet.