De Vlaamse regering wil tegen 2016 voldoende kinderopvang voorzien voor de helft van de kinderen tussen 0 en 3 jaar. Tegen 2020 moet er voor elk kind een plaats zijn. Maar volgens de VVSG zit de regering nog een eind verwijderd van dat doel. "Vandaag zijn er in Vlaanderen 81.544 plaatsen. Dat zijn 38 plaatsen per 100 kinderen. Voor 50 procent van alle kinderen een opvangplaats realiseren, vraagt een extra aanbod met 7.500 plaatsen. Aan het huidig uitbreidingstempo van 1.200 plaatsen per jaar zal het 2019 zijn eer dit resultaat bereikt is", zo meent de VVSG. De VVSG dringt ook aan op een voldoende spreiding van het aanbod. Enkel uitbreiding voorzien in steden en verstedelijkte gebieden is voor de organisatie "geen optie". Zo zijn er in Vlaanderen nog 77 gemeenten - één gemeente op vier - waar er vandaag minder dan 33 procent opvang is. In de buitenschoolse kinderopvang is het tekort volgens de VVSG nog groter. Veel initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO's) die erkend zijn kampen met een "zeer grote overbezetting". "De Vlaamse overheid stelt echter geen bijkomende middelen ter beschikking om de erkende capaciteit uit te breiden. Lokale besturen zien zich verplicht om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren met eigen middelen of om via strenge criteria de toegang te beperken", luidt het. Volgens de VVSG is er vandaag in Vlaanderen slechts voor 5,65 procent van de kinderen tussen 3 en 12 jaar oud een opvangplaats in de buitenschoolse kinderopvang. "De behoefte aan buitenschoolse kinderopvang is uiteraard veel groter". (DRM)

De Vlaamse regering wil tegen 2016 voldoende kinderopvang voorzien voor de helft van de kinderen tussen 0 en 3 jaar. Tegen 2020 moet er voor elk kind een plaats zijn. Maar volgens de VVSG zit de regering nog een eind verwijderd van dat doel. "Vandaag zijn er in Vlaanderen 81.544 plaatsen. Dat zijn 38 plaatsen per 100 kinderen. Voor 50 procent van alle kinderen een opvangplaats realiseren, vraagt een extra aanbod met 7.500 plaatsen. Aan het huidig uitbreidingstempo van 1.200 plaatsen per jaar zal het 2019 zijn eer dit resultaat bereikt is", zo meent de VVSG. De VVSG dringt ook aan op een voldoende spreiding van het aanbod. Enkel uitbreiding voorzien in steden en verstedelijkte gebieden is voor de organisatie "geen optie". Zo zijn er in Vlaanderen nog 77 gemeenten - één gemeente op vier - waar er vandaag minder dan 33 procent opvang is. In de buitenschoolse kinderopvang is het tekort volgens de VVSG nog groter. Veel initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO's) die erkend zijn kampen met een "zeer grote overbezetting". "De Vlaamse overheid stelt echter geen bijkomende middelen ter beschikking om de erkende capaciteit uit te breiden. Lokale besturen zien zich verplicht om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren met eigen middelen of om via strenge criteria de toegang te beperken", luidt het. Volgens de VVSG is er vandaag in Vlaanderen slechts voor 5,65 procent van de kinderen tussen 3 en 12 jaar oud een opvangplaats in de buitenschoolse kinderopvang. "De behoefte aan buitenschoolse kinderopvang is uiteraard veel groter". (DRM)