Volgens de onderwijskoepels moeten alle leerlingen - van kleuters tot achttienjarigen - bij de start van het schooljaar getest worden om na te gaan hoe groot de inhoudelijke en emotionele schade is na de lockdown. Van Kerkhoven wijst er in een reactie op dat dat idee niet nieuw is. Elk jaar vragen leerkrachten aan het begin van het schooljaar namelijk hoe de leerlingen zich voelen en hoe het met ze gaat. Ook herhalen leraren de leerstof als er wordt overgegaan op nieuw lesmateriaal. "Leerkrachten zijn opgeleid om dat doen", klinkt het. Van Kerkhoven stelt nog dat hij de redeneringen van de koepels niet meer kan volgen. "In juni stelden de koepels dat er geen leerachterstand was en nu moet dat toch getest worden", aldus de secretaris-generaal. Hij vraagt zich ook af welke instrumenten daarbij gebruikt moeten worden en met welke gegevens die screenings vergeleken zullen worden. (Belga)

Volgens de onderwijskoepels moeten alle leerlingen - van kleuters tot achttienjarigen - bij de start van het schooljaar getest worden om na te gaan hoe groot de inhoudelijke en emotionele schade is na de lockdown. Van Kerkhoven wijst er in een reactie op dat dat idee niet nieuw is. Elk jaar vragen leerkrachten aan het begin van het schooljaar namelijk hoe de leerlingen zich voelen en hoe het met ze gaat. Ook herhalen leraren de leerstof als er wordt overgegaan op nieuw lesmateriaal. "Leerkrachten zijn opgeleid om dat doen", klinkt het. Van Kerkhoven stelt nog dat hij de redeneringen van de koepels niet meer kan volgen. "In juni stelden de koepels dat er geen leerachterstand was en nu moet dat toch getest worden", aldus de secretaris-generaal. Hij vraagt zich ook af welke instrumenten daarbij gebruikt moeten worden en met welke gegevens die screenings vergeleken zullen worden. (Belga)