Burgemeester Erné De Blaere van Knesselare kreeg op de gemeenteraad een vraag over een mogelijke fusie, hij antwoordde dat de gesprekken daarover met buur Aalter gevoerd werden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "We zijn de piste van zelfstandig verder gaan ook serieus aan het bekijken", zegt De Blaere in Het Nieuwsblad. "Maar we kunnen niet ontkennen dat een fusie momenteel heel wat voordelen biedt. Je kan als gemeente namelijk zelf kiezen met wie je fuseert en de Vlaamse overheid kent nog eens 500 euro schuldvermindering per inwoner toe en dat voor het volledige fusiegebied." Ook Het Laatste Nieuws meldde dat er fusiegesprekken lopen. Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester van Aalter, zegt dat de gesprekken in een veel verder stadium zitten dan een verkennende fase. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan, er is heel diepgaand en langdurig over gesproken", zegt De Crem. "Nu zullen de ambtelijke procedures ingesteld worden met de vaste wil om de fusioneren. Een intentie zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden, april lijkt mij de meest aangewezen datum." Pieter De Crem wijst er nog op dat Aalter de laagste personenbelasting van de regio heeft en ook geen bedrijfs- of gezinsbelastingen kent. "Die gunstige fiscale politiek is ook een argument om aan de andere te kunnen aanbieden", klinkt het nog. Nog in het Meetjesland verklaarden Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins afgelopen week op een aantal domeinen nauwer te gaan samenwerken, al is een fusie op dit moment nog niet aan de orde. (Belga)

Burgemeester Erné De Blaere van Knesselare kreeg op de gemeenteraad een vraag over een mogelijke fusie, hij antwoordde dat de gesprekken daarover met buur Aalter gevoerd werden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "We zijn de piste van zelfstandig verder gaan ook serieus aan het bekijken", zegt De Blaere in Het Nieuwsblad. "Maar we kunnen niet ontkennen dat een fusie momenteel heel wat voordelen biedt. Je kan als gemeente namelijk zelf kiezen met wie je fuseert en de Vlaamse overheid kent nog eens 500 euro schuldvermindering per inwoner toe en dat voor het volledige fusiegebied." Ook Het Laatste Nieuws meldde dat er fusiegesprekken lopen. Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester van Aalter, zegt dat de gesprekken in een veel verder stadium zitten dan een verkennende fase. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan, er is heel diepgaand en langdurig over gesproken", zegt De Crem. "Nu zullen de ambtelijke procedures ingesteld worden met de vaste wil om de fusioneren. Een intentie zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden, april lijkt mij de meest aangewezen datum." Pieter De Crem wijst er nog op dat Aalter de laagste personenbelasting van de regio heeft en ook geen bedrijfs- of gezinsbelastingen kent. "Die gunstige fiscale politiek is ook een argument om aan de andere te kunnen aanbieden", klinkt het nog. Nog in het Meetjesland verklaarden Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins afgelopen week op een aantal domeinen nauwer te gaan samenwerken, al is een fusie op dit moment nog niet aan de orde. (Belga)