"Een coalitie met N-VA moet kunnen, we besturen met hen in Vlaanderen en ook in andere steden, maar de situatie in Aalst is specifieker, vandaar de bezorgdheid van velen en van mij," aldus De Smedt, die met 2.151 voorkeursstemmen de op één na beste score voor de partij haalde. "We kunnen een bestuursdeelname alleen maar verantwoorden als we voldoende garanties hebben inzake het sociaal beleid, terwijl we met sp.a geen sociale bevoegdheden hebben." De Smedt zegt dat hij zich neerlegt bij de besluitvorming en als "kritische" sp.a'er zal deel uitmaken van de fractie. Hij is raadslid sinds 1983 en schepen sinds 1989, momenteel is hij OCMW-voorzitter. Die post gaat in de nieuwe legislatuur naar Sarah Smeyers (N-VA). Patrick Jacobs (OCMW)-raadslid sinds 1989 en schepen tussen 1995 en 2007 wil ook geen uitvoerende mandaten meer opnemen. Raadslid Sam Van de Putte, nummer vier in stemmenaantal, zegt ook voor de sp.a te blijven zetele, maar blijft erbij dat de sociale programmapunten "ondervertegenwoordigd" zijn in het akkoord. (KAV)

"Een coalitie met N-VA moet kunnen, we besturen met hen in Vlaanderen en ook in andere steden, maar de situatie in Aalst is specifieker, vandaar de bezorgdheid van velen en van mij," aldus De Smedt, die met 2.151 voorkeursstemmen de op één na beste score voor de partij haalde. "We kunnen een bestuursdeelname alleen maar verantwoorden als we voldoende garanties hebben inzake het sociaal beleid, terwijl we met sp.a geen sociale bevoegdheden hebben." De Smedt zegt dat hij zich neerlegt bij de besluitvorming en als "kritische" sp.a'er zal deel uitmaken van de fractie. Hij is raadslid sinds 1983 en schepen sinds 1989, momenteel is hij OCMW-voorzitter. Die post gaat in de nieuwe legislatuur naar Sarah Smeyers (N-VA). Patrick Jacobs (OCMW)-raadslid sinds 1989 en schepen tussen 1995 en 2007 wil ook geen uitvoerende mandaten meer opnemen. Raadslid Sam Van de Putte, nummer vier in stemmenaantal, zegt ook voor de sp.a te blijven zetele, maar blijft erbij dat de sociale programmapunten "ondervertegenwoordigd" zijn in het akkoord. (KAV)