Een Aalsterse carnavalsgroep moet zelf opdraaien voor de kosten nadat een praalwagen in 2004 uitbrandde. 'Het moet gemakkelijker worden om vzw's op te richten, maar tegelijkertijd moeten ze voldoende juridische bescherming krijgen', zegt de Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV).

Het hof van beroep in Gent heeft geoordeeld dat dertig leden van een Aalsterse carnavalsvereniging 1,5 miljoen euro moeten betalen voor de schade die in 2004 in een loods werd aangericht, nadat de praalwagen van de vereniging was afgebrand. De leden worden zelf aansprakelijk gesteld omdat hun carnavalsvereniging een "feitelijke vereniging" is.

De FOV, die de belangen van de sociaal-culturele organisaties verdedigt, wil niet op de feiten zelf reageren. Algemeen wil de federatie wel benadrukken dat er voldoende juridische bescherming moet zijn voor vrijwilligers die zich engageren.

Zo wordt er onder meer gepleit voor de mogelijkheid om gemakkelijker een vzw te worden. Daardoor zou de vereniging dan over rechtspersoonlijkheid beschikken, wat betere bescherming biedt voor de leden.

"Een vzw heeft nu heel wat verplichtingen, die vaak disproportioneel zijn voor bijvoorbeeld een vriendengroep", zegt FOV-stafmedewerker Sam Deckmyn. "Daarom pleiten we ervoor dat de overheid ervoor zorgt dat het eenvoudiger wordt om een vzw te worden. Dat kan door een tussenvorm op te richten, een soort van 'vzw light', die met minder verplichtingen toch juridische bescherming biedt."

Daarnaast vestigt de FOV er ook de aandacht op dat er voor feitelijke verenigingen al enkele jaren een toegankelijke en gratis verzekering bestaat, die gefinancierd wordt door de Nationale Loterij. "We pleiten ervoor om die formule meer bekendheid en meer middelen te geven", zegt Deckmyn.

Solidariteitsfonds

Ondertussen onderzoekt de stad Aalst de mogelijkheid om een solidariteitsfonds op te richten. Vzw Carnavalist tot in de Kist is alvast gestart met de voorbereidingen van allerlei acties die een hoogtepunt moeten kennen op één groot benefietfeest. De feitelijke carnavalsvereniging was verzekerd voor het gebruik van de praalwagen in het verkeer, maar daar was de praalwagen niet op het tijdstip van de brand.

Op het kabinet van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wordt de mogelijkheid van een solidariteitsfonds onderzocht. Aalst kan niet zomaar in de bres springen, maar wil er wel voor zorgen dat dit soort zaken op termijn aangepakt worden. "Er zijn heel wat mensen die iets willen organiseren", zegt Kristof Devos (vzw Carnavalist tot in de Kist).

"We zijn alle ideeën aan het bundelen, want we willen één grote overkoepelende actie "Feitelijk verenigd: ambiance verzekerd? " die zal uitmonden in één groot benefietfeest. We zullen de pil zo licht mogelijk maken voor die mensen."

Devos zegt dat vzw Carnavalist tot in de Kist, overigens na de bewuste brand opgericht om te sensibiliseren en de juridische knoop voor de betrokken vereniging te ontwarren, niet over een spaarpot bezit voor dergelijke problemen. "Het onderzoek om een fonds op te richten is een aanzet, het is nu belangrijk om in overleg te gaan met de carnavalisten."

'Wie gaat zich nog willen engageren?'

Verzekeraar Ethias wilde na de brand in 2004 niet tegemoetkomen omdat zijn verzekering alleen het gebruik van de praalwagen in het verkeer dekte. En daar was die wagen niet op het moment van de brand. De rechter in eerste aanleg gaf Ethias ongelijk. Maar in beroep is nu, negen jaar na de brand, beslist dat de carnavalsgroep moet opdraaien voor de schade, door de interesten intussen opgelopen tot 1,5 miljoen euro.

"Dit is een ramp", zegt Hubert Claassens, professor emeritus in het verzekeringsrecht aan de KU Leuven. "Wie wil zich engageren in een carnavalsgroep, buurtcomité of sportclub als je het risico loopt jezelf te ruïneren?" (Belga/AVE)

Een Aalsterse carnavalsgroep moet zelf opdraaien voor de kosten nadat een praalwagen in 2004 uitbrandde. 'Het moet gemakkelijker worden om vzw's op te richten, maar tegelijkertijd moeten ze voldoende juridische bescherming krijgen', zegt de Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV).Het hof van beroep in Gent heeft geoordeeld dat dertig leden van een Aalsterse carnavalsvereniging 1,5 miljoen euro moeten betalen voor de schade die in 2004 in een loods werd aangericht, nadat de praalwagen van de vereniging was afgebrand. De leden worden zelf aansprakelijk gesteld omdat hun carnavalsvereniging een "feitelijke vereniging" is. De FOV, die de belangen van de sociaal-culturele organisaties verdedigt, wil niet op de feiten zelf reageren. Algemeen wil de federatie wel benadrukken dat er voldoende juridische bescherming moet zijn voor vrijwilligers die zich engageren. Zo wordt er onder meer gepleit voor de mogelijkheid om gemakkelijker een vzw te worden. Daardoor zou de vereniging dan over rechtspersoonlijkheid beschikken, wat betere bescherming biedt voor de leden. "Een vzw heeft nu heel wat verplichtingen, die vaak disproportioneel zijn voor bijvoorbeeld een vriendengroep", zegt FOV-stafmedewerker Sam Deckmyn. "Daarom pleiten we ervoor dat de overheid ervoor zorgt dat het eenvoudiger wordt om een vzw te worden. Dat kan door een tussenvorm op te richten, een soort van 'vzw light', die met minder verplichtingen toch juridische bescherming biedt." Daarnaast vestigt de FOV er ook de aandacht op dat er voor feitelijke verenigingen al enkele jaren een toegankelijke en gratis verzekering bestaat, die gefinancierd wordt door de Nationale Loterij. "We pleiten ervoor om die formule meer bekendheid en meer middelen te geven", zegt Deckmyn.SolidariteitsfondsOndertussen onderzoekt de stad Aalst de mogelijkheid om een solidariteitsfonds op te richten. Vzw Carnavalist tot in de Kist is alvast gestart met de voorbereidingen van allerlei acties die een hoogtepunt moeten kennen op één groot benefietfeest. De feitelijke carnavalsvereniging was verzekerd voor het gebruik van de praalwagen in het verkeer, maar daar was de praalwagen niet op het tijdstip van de brand. Op het kabinet van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wordt de mogelijkheid van een solidariteitsfonds onderzocht. Aalst kan niet zomaar in de bres springen, maar wil er wel voor zorgen dat dit soort zaken op termijn aangepakt worden. "Er zijn heel wat mensen die iets willen organiseren", zegt Kristof Devos (vzw Carnavalist tot in de Kist). "We zijn alle ideeën aan het bundelen, want we willen één grote overkoepelende actie "Feitelijk verenigd: ambiance verzekerd? " die zal uitmonden in één groot benefietfeest. We zullen de pil zo licht mogelijk maken voor die mensen." Devos zegt dat vzw Carnavalist tot in de Kist, overigens na de bewuste brand opgericht om te sensibiliseren en de juridische knoop voor de betrokken vereniging te ontwarren, niet over een spaarpot bezit voor dergelijke problemen. "Het onderzoek om een fonds op te richten is een aanzet, het is nu belangrijk om in overleg te gaan met de carnavalisten." 'Wie gaat zich nog willen engageren?'Verzekeraar Ethias wilde na de brand in 2004 niet tegemoetkomen omdat zijn verzekering alleen het gebruik van de praalwagen in het verkeer dekte. En daar was die wagen niet op het moment van de brand. De rechter in eerste aanleg gaf Ethias ongelijk. Maar in beroep is nu, negen jaar na de brand, beslist dat de carnavalsgroep moet opdraaien voor de schade, door de interesten intussen opgelopen tot 1,5 miljoen euro. "Dit is een ramp", zegt Hubert Claassens, professor emeritus in het verzekeringsrecht aan de KU Leuven. "Wie wil zich engageren in een carnavalsgroep, buurtcomité of sportclub als je het risico loopt jezelf te ruïneren?" (Belga/AVE)