Het onderwerp komt aan bod bij de vergadering van het intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, dat van 9 tot 14 december samenzit in Colombia. Na de 91e openingsstoet van Aalst Carnaval is er veel kritiek gekomen vanuit de Joodse gemeenschap omdat de Aalsterse caranvalsgroep De Vismooi'ln Joodse stereotypen uitvergroot heeft op haar praalwagen. (Belga)

Het onderwerp komt aan bod bij de vergadering van het intergouvernementeel comité voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, dat van 9 tot 14 december samenzit in Colombia. Na de 91e openingsstoet van Aalst Carnaval is er veel kritiek gekomen vanuit de Joodse gemeenschap omdat de Aalsterse caranvalsgroep De Vismooi'ln Joodse stereotypen uitvergroot heeft op haar praalwagen. (Belga)