Voor N-VA-kamerlid Michael Freilich lijkt de Aalstenaar over het algemeen wél te zijn ingegaan op de oproep om niet nodeloos te kwetsen. "Vooral bij de vaste groepen en de grote praalwagens zag ik weinig aanstootgevends". Wel vindt hij het "spijtig dat door het ongepast gedrag van enkelen Vlaanderen nu negatief wordt geportretteerd van Amerika tot Australië toe. De beste manier om dat te counteren is om deze taferelen met zoveel mogelijk stemmen af te keuren". "Ondanks meerdere oproepen om niet nodeloos te kwetsen hebben sommigen blijkbaar nog niet begrepen dat er een fundamenteel verschil is tussen "humoristische karikaturen en pijnlijke stereotyperingen", betreurt hij. Freilich is het eens met zijn partijgenoten Bart De Wever en Jan Jambon die er herhaaldelijk op gewezen hebben dat je dit onmogelijk uitgelegd krijgt aan de rest van de wereld. "Ik herhaal, carnaval gaat om lachen, verbroederen en plezier maken niet om pesten, kleineren en nodeloos kwetsen", besluit hij. Ook de MR erkent dat de grote meerderheid van de praalwagens volledig in de geest van het carnaval waren. Maar één praalwagen had niet humor als doel, maar verzamelde alle antisemitische clichés: joden die met mieren of met SS'ers vergeleken werden, die dankzij hun financiële kracht hun wil opleggen aan internationale organisaties als Unesco, en die optreden als een gedachtenpolitie, ook een verwijzing naar de SS, sommen de Franstalige liberalen op. "De MR doet vanavond een oproep tot dialoog tussen de joodse organisaties en de organisatoren van het carnaval opdat humor en feest volledig de plaats van polemiek overnemen in Aalst", besluit de partij. Voor DéFI kan een carnaval beledigen, maar niet tot haat oproepen. En in Aalst is die lijn dit jaar andermaal duidelijk overschreden. De partij roept de regering in lopende zaken op om dringend stappen te zetten in de strijd tegen racisme en antisemitisme. De schrapping van de Unesco-lijst van het werelderfgoed heeft de Aalsterse carnavalverenigingen volgens DéFI niet gekalmeerd, in tegendeel. Het carnaval van Aalst heeft zich schuldig gemaakt aan recidivisme en een ondraaglijke banalisering van antisemitisme, aldus nog DéFI. De partij is de vrijheid van meningsuiting genegen, maar er bestaat ook een repressief arsenaal tegen het aanzetten tot racistische haat en antisemitisme. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde op TV OOST op de verklaring van premier Wilmès dat de bepaalde praalwagens en kostuums afbreuk doen aan de reputatie van België. "De premier moet waken over de reputatie van het land", aldus Rutten die de premier uitnodigde om volgend jaar eens naar Aalst te komen en te kijken hoeveel mensen zich het hele jaar lang inzetten voor het carnaval. Rutten had op het ogenblik van het interview twee derde van de stoet gezien en niets aanstootsgevends gemerkt. (Belga)

Voor N-VA-kamerlid Michael Freilich lijkt de Aalstenaar over het algemeen wél te zijn ingegaan op de oproep om niet nodeloos te kwetsen. "Vooral bij de vaste groepen en de grote praalwagens zag ik weinig aanstootgevends". Wel vindt hij het "spijtig dat door het ongepast gedrag van enkelen Vlaanderen nu negatief wordt geportretteerd van Amerika tot Australië toe. De beste manier om dat te counteren is om deze taferelen met zoveel mogelijk stemmen af te keuren". "Ondanks meerdere oproepen om niet nodeloos te kwetsen hebben sommigen blijkbaar nog niet begrepen dat er een fundamenteel verschil is tussen "humoristische karikaturen en pijnlijke stereotyperingen", betreurt hij. Freilich is het eens met zijn partijgenoten Bart De Wever en Jan Jambon die er herhaaldelijk op gewezen hebben dat je dit onmogelijk uitgelegd krijgt aan de rest van de wereld. "Ik herhaal, carnaval gaat om lachen, verbroederen en plezier maken niet om pesten, kleineren en nodeloos kwetsen", besluit hij. Ook de MR erkent dat de grote meerderheid van de praalwagens volledig in de geest van het carnaval waren. Maar één praalwagen had niet humor als doel, maar verzamelde alle antisemitische clichés: joden die met mieren of met SS'ers vergeleken werden, die dankzij hun financiële kracht hun wil opleggen aan internationale organisaties als Unesco, en die optreden als een gedachtenpolitie, ook een verwijzing naar de SS, sommen de Franstalige liberalen op. "De MR doet vanavond een oproep tot dialoog tussen de joodse organisaties en de organisatoren van het carnaval opdat humor en feest volledig de plaats van polemiek overnemen in Aalst", besluit de partij. Voor DéFI kan een carnaval beledigen, maar niet tot haat oproepen. En in Aalst is die lijn dit jaar andermaal duidelijk overschreden. De partij roept de regering in lopende zaken op om dringend stappen te zetten in de strijd tegen racisme en antisemitisme. De schrapping van de Unesco-lijst van het werelderfgoed heeft de Aalsterse carnavalverenigingen volgens DéFI niet gekalmeerd, in tegendeel. Het carnaval van Aalst heeft zich schuldig gemaakt aan recidivisme en een ondraaglijke banalisering van antisemitisme, aldus nog DéFI. De partij is de vrijheid van meningsuiting genegen, maar er bestaat ook een repressief arsenaal tegen het aanzetten tot racistische haat en antisemitisme. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde op TV OOST op de verklaring van premier Wilmès dat de bepaalde praalwagens en kostuums afbreuk doen aan de reputatie van België. "De premier moet waken over de reputatie van het land", aldus Rutten die de premier uitnodigde om volgend jaar eens naar Aalst te komen en te kijken hoeveel mensen zich het hele jaar lang inzetten voor het carnaval. Rutten had op het ogenblik van het interview twee derde van de stoet gezien en niets aanstootsgevends gemerkt. (Belga)