1 op de 3 kinderen en jongeren is bang zelf covid-19 te krijgen, en 2 op de 3 maakt zich zorgen over de gezondheid van familie of vrienden. Dat blijkt uit een enquete onder 44.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen, die vandaag verschijnt.

Knack Focus

Premier Sophie Wilmès is bereid ervoor te pleiten dat de kunstensector rechtstreeks wordt betrokken in de relanceplannen voor de economie en de samenleving. De sector zal ook centraler op de politieke agenda komen te staan, luidt het.

In een dubbelinterview met Knack stelt SP.A-voorzitter Conner Rousseau een nieuwe organisatie voor onze gezondheidszorg voor, indien er bij de volgende regeringsvorming ook gepraat zou worden over her- of defederalisering van bevoegdheden. De Gentse professor Stijn Baert waarschuwt ervoor dat dit een manoeuvre kan zijn van sommige regio's om de klok terug te draaien.