Het aantal vreemdelingen dat tevergeefs probeerden met valse papieren België binnen te komen, is fors gestegen van 743 in 2010 tot 990 vorig jaar. De meesten hadden de Albanese, Algerijnse of Congolese nationaliteit.

De Albanezen hadden vooral vervalste Italiaanse of Griekse papieren op zak, de Algerijnen probeerden met vooral valse Franse documenten het land binnen te komen, terwijl de Congolezen vooral vervalste documenten uit hun eigen land voorlegden.

Schengen Information System

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) gaf de cijfers in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken in antwoord op een vraag van Daphné Dumery (N-VA). Milquet verduidelijkte dat het ontdekken van valse documenten niet automatisch leidt tot een signalement in het SIS (Schengen Information System) om de toegang tot de Schengenzone te ontzeggen. De beslissing terzake ligt bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het verbod kan worden uitgesproken omdat de persoon een gevaar betekent voor de openbare orde of de veiligheid van de Staat. (Belga/SD)Het aantal vreemdelingen dat tevergeefs probeerden met valse papieren België binnen te komen, is fors gestegen van 743 in 2010 tot 990 vorig jaar. De meesten hadden de Albanese, Algerijnse of Congolese nationaliteit. De Albanezen hadden vooral vervalste Italiaanse of Griekse papieren op zak, de Algerijnen probeerden met vooral valse Franse documenten het land binnen te komen, terwijl de Congolezen vooral vervalste documenten uit hun eigen land voorlegden. Schengen Information SystemMinister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) gaf de cijfers in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken in antwoord op een vraag van Daphné Dumery (N-VA). Milquet verduidelijkte dat het ontdekken van valse documenten niet automatisch leidt tot een signalement in het SIS (Schengen Information System) om de toegang tot de Schengenzone te ontzeggen. De beslissing terzake ligt bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Het verbod kan worden uitgesproken omdat de persoon een gevaar betekent voor de openbare orde of de veiligheid van de Staat. (Belga/SD)