"We zijn nog niet in de fase dat we de teugels mogen laten vieren. We moeten de strijd samen blijven aanbinden. Daarom is het belangrijk om snel te kunnen vaststellen wie besmet is. Gelet op de toenemende uitbraken paste de overheid haar testbeleid aan. Er zijn genoeg testen beschikbaar. Alle labo's hebben grote inspanningen geleverd", aldus Moykens. Bijna 92 procent van labo's slagen erin om het resultaat binnen 36 uur aan de patiënt te bezorgen. Contacttracers bereiken 85 procent van de indexcases, dat zijn mensen met een positief testresultaat, en 87 procent van de hoogrisicocontacten binnen de 24 uur. Moykens hamerde er nogmaals op om met de minste symptomen contact op te nemen met de huisarts. "Momenteel verlopen er ruim twee dagen tussen het begin van de symptomen en de consultatie bij de huisarts, en daar gaat kostbare tijd verloren", klinkt het. "Vaak heeft u ook geen symptomen en denkt u dat u de besmetting niet kan doorgeven, maar dat is niet zo. Daarom worden reizigers die terugkeren uit een rode zone en hoogrisicocontacten verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan." De quarantaineduur werd dus onlangs verlengd naar tien dagen. "Vroeger was dat zeven dagen, enkel op voorwaarde dat er drie dagen geen koorts meer was en de patiënt duidelijk een verbetering van de symptomen vertoonde, maar dat was moeilijk interpreteerbaar. De periode van zeven dagen was eerder nipt, tien dagen sluiten beter aan bij de internationale aanbevelingen." Als een gezinslid besmet is, moeten ook de andere gezinsleden in quarantaine blijven. Wie negatief test tijdens de eerste test, moet verplicht in quarantaine blijven, want het is mogelijk dat de ziekte sluimert en pas later kan worden vastgesteld. "Het is pas de test op de zevende dag die uitsluitsel geeft dat er geen besmettingsgevaar meer is, pas dan kan er eventueel bekeken worden of de quarantaine vervroegd beëindigd kan worden", aldus Moykens. De nieuwe Britse variant heeft een hogere besmettelijkheid in alle leeftijdsgroepen, dus ook bij kinderen. Tot dusver werden kinderen in lagere school beschouwd als laagrisicocontacten, maar omwille van die hogere besmettelijkheid zullen ook zij als hoogrisicocontact beschouwd worden, als zij bijvoorbeeld naast een indexgeval zitten in de klas of in de refter. Tot slot herhaalde Moykens de oproep om zich te laten testen als mensen gecontacteerd worden om een test te laten uitvoeren. "Het laat toe dat u medisch wordt opgevolgd en eventueel wordt behandeld, en het laat ons toe om op zoek te gaan naar verdere verspreiding. Alleen dergelijke maatregelen zullen ons toelaten om die verspreiding tegen te gaan en ons de hoop te geven die we allemaal nodig hebben." (Belga)

"We zijn nog niet in de fase dat we de teugels mogen laten vieren. We moeten de strijd samen blijven aanbinden. Daarom is het belangrijk om snel te kunnen vaststellen wie besmet is. Gelet op de toenemende uitbraken paste de overheid haar testbeleid aan. Er zijn genoeg testen beschikbaar. Alle labo's hebben grote inspanningen geleverd", aldus Moykens. Bijna 92 procent van labo's slagen erin om het resultaat binnen 36 uur aan de patiënt te bezorgen. Contacttracers bereiken 85 procent van de indexcases, dat zijn mensen met een positief testresultaat, en 87 procent van de hoogrisicocontacten binnen de 24 uur. Moykens hamerde er nogmaals op om met de minste symptomen contact op te nemen met de huisarts. "Momenteel verlopen er ruim twee dagen tussen het begin van de symptomen en de consultatie bij de huisarts, en daar gaat kostbare tijd verloren", klinkt het. "Vaak heeft u ook geen symptomen en denkt u dat u de besmetting niet kan doorgeven, maar dat is niet zo. Daarom worden reizigers die terugkeren uit een rode zone en hoogrisicocontacten verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan." De quarantaineduur werd dus onlangs verlengd naar tien dagen. "Vroeger was dat zeven dagen, enkel op voorwaarde dat er drie dagen geen koorts meer was en de patiënt duidelijk een verbetering van de symptomen vertoonde, maar dat was moeilijk interpreteerbaar. De periode van zeven dagen was eerder nipt, tien dagen sluiten beter aan bij de internationale aanbevelingen." Als een gezinslid besmet is, moeten ook de andere gezinsleden in quarantaine blijven. Wie negatief test tijdens de eerste test, moet verplicht in quarantaine blijven, want het is mogelijk dat de ziekte sluimert en pas later kan worden vastgesteld. "Het is pas de test op de zevende dag die uitsluitsel geeft dat er geen besmettingsgevaar meer is, pas dan kan er eventueel bekeken worden of de quarantaine vervroegd beëindigd kan worden", aldus Moykens. De nieuwe Britse variant heeft een hogere besmettelijkheid in alle leeftijdsgroepen, dus ook bij kinderen. Tot dusver werden kinderen in lagere school beschouwd als laagrisicocontacten, maar omwille van die hogere besmettelijkheid zullen ook zij als hoogrisicocontact beschouwd worden, als zij bijvoorbeeld naast een indexgeval zitten in de klas of in de refter. Tot slot herhaalde Moykens de oproep om zich te laten testen als mensen gecontacteerd worden om een test te laten uitvoeren. "Het laat toe dat u medisch wordt opgevolgd en eventueel wordt behandeld, en het laat ons toe om op zoek te gaan naar verdere verspreiding. Alleen dergelijke maatregelen zullen ons toelaten om die verspreiding tegen te gaan en ons de hoop te geven die we allemaal nodig hebben." (Belga)