MR- Kamerlid Gautier Calomne vroeg bij Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) de taalgegevens op van de fiscale aangiftes in Brussel en de faciliteitengemeenten. Belastingplichtigen moeten daarbij hun taalvoorkeur opgeven. Uit de gegevens blijkt dat 92 procent van de inwoners hun aangifte voor de personenbelasting in het Frans ontvangt.

De cijfers zijn niet zo precies als een taaltelling. Maar, aldus de krant, de informatie afkomstig van de aangiftes voor de personenbelasting geeft wel een goede indicatie van het reële gewicht van de Franstaligen in Brussel. Sinds de taalgrens werd vastgelegd in 1962 zijn taaltellingen niet meer mogelijk.