GW2LED, een samenstelling van nv's als VSE, Yvan Paque, Trafiroad en Fabricom, is als aannemer aangeduid om de wegverlichting te verledden op gewestwegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Na een studiefase zal begin 2022 de eerste verlichting aangebracht worden. "Het is onze ambitie om tegen eind 2024 alle verlichting in het beheer van AWV langs gewestwegen om te bouwen", aldus Peeters. De minister wijst erop dat de verledding een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. "Op die manier zorgen we voor een reductie in het energieverbruik van deze openbare verlichting van 35% tegen 2030." De enveloppe van 90 miljoen euro maakt deel uit van de middelen die voor duurzaamheid zijn uitgetrokken in het Vlaamse relanceplan. Naast de ledverlichting langs gewestwegen trekt Peeters onder meer geld uit voor de vergroening van de vloot van De Lijn (93 miljoen euro), laadinfrastructuur (30 miljoen euro) en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal (96 miljoen euro), de aanleg van kaaimuren (20 miljoen euro) en investeringen in pompen voor de binnenvaart in het kader van de Blue Deal (35 miljoen euro). (Belga)

GW2LED, een samenstelling van nv's als VSE, Yvan Paque, Trafiroad en Fabricom, is als aannemer aangeduid om de wegverlichting te verledden op gewestwegen in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Na een studiefase zal begin 2022 de eerste verlichting aangebracht worden. "Het is onze ambitie om tegen eind 2024 alle verlichting in het beheer van AWV langs gewestwegen om te bouwen", aldus Peeters. De minister wijst erop dat de verledding een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. "Op die manier zorgen we voor een reductie in het energieverbruik van deze openbare verlichting van 35% tegen 2030." De enveloppe van 90 miljoen euro maakt deel uit van de middelen die voor duurzaamheid zijn uitgetrokken in het Vlaamse relanceplan. Naast de ledverlichting langs gewestwegen trekt Peeters onder meer geld uit voor de vergroening van de vloot van De Lijn (93 miljoen euro), laadinfrastructuur (30 miljoen euro) en de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal (96 miljoen euro), de aanleg van kaaimuren (20 miljoen euro) en investeringen in pompen voor de binnenvaart in het kader van de Blue Deal (35 miljoen euro). (Belga)