Het gaat om 80.000 boetes die zijn uitgeschreven voor administratieve inbreuken zoals wildplassen en sluikstorten. De categorie parkeerovertredingen is nog eens goed voor een extra 150.000 boetes, zegt N-VA-kamerlid Koenraad Degroote. Uit de cijfers blijkt ook dat minder dan 1 procent van die boetes naar minderjarigen ging, wat voor de N-VA'er aantoont dat de vrees van het middenveld voor willekeurige bestraffing van minderjarigen onnodig was. Op vraag van grote steden als Antwerpen en Gent werd het sinds januari 2014 mogelijk ook 14-jarigen te bestraffen, maar de overgrote meerderheid van de gemeenten (85%) laat de leeftijdsgrens op 16 liggen. Van de ruim 80.000 GAS-boetes werden er 576 uitgeschreven voor minderjarigen, of 0,72 procent. "De vrees voor uitwassen is dus onterecht gebleken", zegt Degroote. "Zij werden beboet voor wildplassen of sluikstorten, en dus niet voor bijvoorbeeld sneeuwballen gooien. Deze en andere 'zottigheden' werden aangehaald om de GAS-wet te bekritiseren, maar de cijfers tonen nu aan dat het echte doel van de wet bereikt is." Degroote wijst erop dat zulke overtredingen al 100 jaar in de politiewet staan. "Gelukkig verdwijnen die geleidelijk aan." Daarnaast blijkt ook dat slechts 1,79 procent de GAS-boetes aanvecht, wat voor Degroote nogmaals bewijst dat er van willekeur geen sprake is. De cijfers zijn gebaseerd op een bevraging van alle Belgische gemeenten. Iets meer dan de helft (56,5 procent) van de gemeenten beantwoordde de vragenlijst, wat volgens Binnenlandse Zaken "toelaat om betrouwbare tendensen vast te stellen en/of conclusies te trekken". (Belga)

Het gaat om 80.000 boetes die zijn uitgeschreven voor administratieve inbreuken zoals wildplassen en sluikstorten. De categorie parkeerovertredingen is nog eens goed voor een extra 150.000 boetes, zegt N-VA-kamerlid Koenraad Degroote. Uit de cijfers blijkt ook dat minder dan 1 procent van die boetes naar minderjarigen ging, wat voor de N-VA'er aantoont dat de vrees van het middenveld voor willekeurige bestraffing van minderjarigen onnodig was. Op vraag van grote steden als Antwerpen en Gent werd het sinds januari 2014 mogelijk ook 14-jarigen te bestraffen, maar de overgrote meerderheid van de gemeenten (85%) laat de leeftijdsgrens op 16 liggen. Van de ruim 80.000 GAS-boetes werden er 576 uitgeschreven voor minderjarigen, of 0,72 procent. "De vrees voor uitwassen is dus onterecht gebleken", zegt Degroote. "Zij werden beboet voor wildplassen of sluikstorten, en dus niet voor bijvoorbeeld sneeuwballen gooien. Deze en andere 'zottigheden' werden aangehaald om de GAS-wet te bekritiseren, maar de cijfers tonen nu aan dat het echte doel van de wet bereikt is." Degroote wijst erop dat zulke overtredingen al 100 jaar in de politiewet staan. "Gelukkig verdwijnen die geleidelijk aan." Daarnaast blijkt ook dat slechts 1,79 procent de GAS-boetes aanvecht, wat voor Degroote nogmaals bewijst dat er van willekeur geen sprake is. De cijfers zijn gebaseerd op een bevraging van alle Belgische gemeenten. Iets meer dan de helft (56,5 procent) van de gemeenten beantwoordde de vragenlijst, wat volgens Binnenlandse Zaken "toelaat om betrouwbare tendensen vast te stellen en/of conclusies te trekken". (Belga)