Het rijgeschiktheidscentrum CARA, een multidisciplinaire afdeling van Vias, onderzoekt of mensen nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid. Vorig jaar zijn er in Brussel en Vlaanderen 1.678 bestuurders ouder dan 65 jaar onderzocht op hun rijgeschiktheid. Slechts 18 procent kreeg te horen dat ze niet meer veilig aan het verkeer konden deelnemen en 82 procent van alle bestuurders die getest werden, konden wel hun mobiliteit behouden, eventueel met aanpassingen en/of beperkingen op het rijbewijs. Vias benadrukt dat het niet over de gehele populatie van senioren gaat, maar enkel over die personen die hun rijgeschiktheid hebben laten testen. Van al diegenen die geschikt verklaard werden, kreeg 45 procent een aanpassing aan het voertuig opgelegd. In de meeste gevallen gaat het om de verplichting om te rijden met een voertuig met een automatische versnellingsbak. Dat was zo voor 605 bestuurders het geval. Andere minder vaak voorkomende aanpassingen zijn het veranderen van de bediening van de gas en de rem. Dat kan door zowel pedalen van plaats te wisselen als door een bediening aan het stuur. Vaak wordt de vraag gesteld of je vanaf een bepaalde leeftijd best alle senioren screent op hun rijgeschiktheid. Vias institute is daar geen voorstander van. Een verplichte screening is volgens Vias zeer kostelijk en levert geen bewezen voordeel voor de verkeersveiligheid op. Het beste systeem is een getrapt systeem dat momenteel in ons land gebruikt wordt. "Mensen die twijfels hebben over hun rijgeschiktheid kunnen in eerste instantie terecht bij een online zelftest op www.seniortest.be. Als daaruit blijkt dat ze tot de risicogroep behoren, nemen ze best contact met hun arts of specialist. Die kunnen bij gegronde twijfel altijd doorverwijzen naar de onderzoeken van het CARA", luidt het. (Belga)

Het rijgeschiktheidscentrum CARA, een multidisciplinaire afdeling van Vias, onderzoekt of mensen nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid. Vorig jaar zijn er in Brussel en Vlaanderen 1.678 bestuurders ouder dan 65 jaar onderzocht op hun rijgeschiktheid. Slechts 18 procent kreeg te horen dat ze niet meer veilig aan het verkeer konden deelnemen en 82 procent van alle bestuurders die getest werden, konden wel hun mobiliteit behouden, eventueel met aanpassingen en/of beperkingen op het rijbewijs. Vias benadrukt dat het niet over de gehele populatie van senioren gaat, maar enkel over die personen die hun rijgeschiktheid hebben laten testen. Van al diegenen die geschikt verklaard werden, kreeg 45 procent een aanpassing aan het voertuig opgelegd. In de meeste gevallen gaat het om de verplichting om te rijden met een voertuig met een automatische versnellingsbak. Dat was zo voor 605 bestuurders het geval. Andere minder vaak voorkomende aanpassingen zijn het veranderen van de bediening van de gas en de rem. Dat kan door zowel pedalen van plaats te wisselen als door een bediening aan het stuur. Vaak wordt de vraag gesteld of je vanaf een bepaalde leeftijd best alle senioren screent op hun rijgeschiktheid. Vias institute is daar geen voorstander van. Een verplichte screening is volgens Vias zeer kostelijk en levert geen bewezen voordeel voor de verkeersveiligheid op. Het beste systeem is een getrapt systeem dat momenteel in ons land gebruikt wordt. "Mensen die twijfels hebben over hun rijgeschiktheid kunnen in eerste instantie terecht bij een online zelftest op www.seniortest.be. Als daaruit blijkt dat ze tot de risicogroep behoren, nemen ze best contact met hun arts of specialist. Die kunnen bij gegronde twijfel altijd doorverwijzen naar de onderzoeken van het CARA", luidt het. (Belga)