8 Belgen op 10 vrezen klimaatramp als consumptie niet wordt verlaagd

Overstromingen in Australië, 08/03/2022 © belga

Maar liefst 83 procent van de Belgen vreest dat er op een wereldwijde ramp afgestevend wordt als de consumptie van energie en goederen de komende jaren niet drastisch wordt verlaagd. Dat moet donderdag blijken uit de nieuwe klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB).

Met zijn enquête peilt de EIB naar hoe mensen tegen de klimaatverandering aankijken. De nieuwe enquête werd in augustus afgenomen. Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de oplopende inflatie en een extreem droge zomer, blijken de Belgen zich nog scherper bewust geworden van de impact van de klimaatverandering en de urgentie om in te grijpen, analyseert de EIB. Voor 80 procent van de Belgen zijn economische en financiële problemen nu hun grootste bezorgdheid. De klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu staan op plaats twee. Meer dan de helft van de bevolking (54 procent) noemt deze als een van de grootste uitdagingen waar het land voor staat.

Wat de aanpak van de energie- en de klimaatcrisis betreft, denkt 83 procent dat op een wereldwijde ramp afgestevend wordt als de consumptie van energie en goederen in de komende jaren niet drastisch verlaagd wordt. 86 procent vindt dat de overheid te traag reageert, terwijl slechts 22 procent vindt dat burgers en bedrijven meer moeten doen om hun eigen energieverbruik terug te dringen.

Wel is 63 procent van mening dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan een versnelde groene transitie zullen stimuleren. Gevraagd welke maatregelen het dringendst zijn, verwachten de Belgen van de overheid dat de prioriteit gelegd wordt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie (43 procent), gevolgd door het diversifiëren van de energiebevoorrading om een te grote afhankelijkheid van een enkele leverancier te voorkomen (35 procent).

Ondanks het feit dat slechts een op de vijf Belgen zelf meer wil doen, scoren energiebesparende maatregelen hoog in de prioriteitenlijst. Onze landgenoten zien vooral heil in het heffen van een hoge belasting op verbruik met een sterk vervuilende impact, zoals zwaardere auto’s (SUV’s) en vliegtuigverkeer (61 procent). Ook is 56 procent voor het koppelen van de energieprijs aan de hoogte van het energieverbruik per huishouden. Wat het verlagen van de temperatuur in de eigen woning betreft, is slechts voor 32 procent van de Belgen een temperatuur van 19 graden nog aanvaardbaar (tegenover 47 procent in Frankrijk en 45 procent in Nederland). 22 procent van de Belgen zegt het zich nu al niet te kunnen veroorloven zijn woning goed te verwarmen.

‘In de aanloop naar de COP27-klimaatconferentie tonen de resultaten van de Klimaatenquête 2022 van de EIB aan dat de Belgen vinden dat de prioriteit in de strijd tegen de wereldwijde energie- en klimaatcrisis moet liggen bij een versnelde ontwikkeling van hernieuwbare energie en bij energie-efficiëntiemaatregelen’, zegt Kris Peeters. De oud-vicepremier en voormalig Vlaams minister-president is nu vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. ‘De EIB ondersteunt al vele jaren innovatieve investeringen in schone energie, zoals windparken en energie-efficiëntere sociale huisvesting. We staan paraat om al onze financiële en adviserende instrumenten aan te wenden om België te ondersteunen bij een rechtvaardige groene transitie die niemand achterlaat.’

Partner Content