Met 32 ondernemingen werden minnelijke schikkingen van bedragen tot 2.000 euro overeengekomen. 47 dossiers werden overgemaakt aan het parket. Tot nog toe werden drie bedrijven veroordeeld. "De meeste bedrijven gaan zeer correct om met de lijst, en schrappen de nummers uit hun databanken. Bedrijven die dat niet doen, worden streng aangepakt. Er zijn nu al drie veroordelingen geweest door de rechtbank en we zullen ook in de toekomst overtreders vervolgen en als het nodig is, voor de rechter brengen", aldus Peeters. De centrale bel-me-niet-meer-lijst werd in juni 2015 in het leven geroepen. Alle ondernemingen die via telefoon reclame maken of klanten ronselen via telefoon zijn bij wet verplicht om de nummers op de lijst over te slaan. Het gaat in totaal om bijna 1,1 miljoen Belgische telefoonnummers. Bij het Meldpunt van de federale overheid kwamen sinds de start van de bel-me-niet-meer-lijst 6.630 klachten binnen over ongewenste oproepen. (Belga)

Met 32 ondernemingen werden minnelijke schikkingen van bedragen tot 2.000 euro overeengekomen. 47 dossiers werden overgemaakt aan het parket. Tot nog toe werden drie bedrijven veroordeeld. "De meeste bedrijven gaan zeer correct om met de lijst, en schrappen de nummers uit hun databanken. Bedrijven die dat niet doen, worden streng aangepakt. Er zijn nu al drie veroordelingen geweest door de rechtbank en we zullen ook in de toekomst overtreders vervolgen en als het nodig is, voor de rechter brengen", aldus Peeters. De centrale bel-me-niet-meer-lijst werd in juni 2015 in het leven geroepen. Alle ondernemingen die via telefoon reclame maken of klanten ronselen via telefoon zijn bij wet verplicht om de nummers op de lijst over te slaan. Het gaat in totaal om bijna 1,1 miljoen Belgische telefoonnummers. Bij het Meldpunt van de federale overheid kwamen sinds de start van de bel-me-niet-meer-lijst 6.630 klachten binnen over ongewenste oproepen. (Belga)