De sociale Maribel werd in 1997 in het leven geroepen om via verminderde werkgeversbijdragen extra jobs te creëren in de non-profitsector. De dotatie daarvoor dikte tussen 2007 en 2011 met 70 miljoen euro aan, maar het aantal gecreëerde jobs groeide niet mee. Volgens het Rekenhof gaat het extra geld vooral naar de verhoging van reeds door de sociale Mirabel gefinancierde lonen, wat natuurlijk de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen in de weg staat. Nochtans zou dat laatste de belangrijkste doelstelling moeten zijn, merkt het Rekenhof op. Bovendien loopt de controle mank die moet verzekeren dat de sociale Maribel geen jobs financiert die een bepaald loonmaximum overschrijden. Voorts hield het Rekenhof de werkingskosten tegen het licht. Daarvoor is per sectoraal fonds 1,2 procent voorzien, maar blijkbaar was dat te veel. Toch werden de overschotten niet teruggestort. In plaats daarvan werden "reserves opgebouwd en een beleid van onroerende investeringen en belegingen gevoerd buiten de controle waarin de wet en de reglementering op de sociale Maribel voorzien". Nochtans gaat het om "aanzienlijke bedragen (...) die normaal voor de creatie van werkgelegenheid moeten worden bestemd", stelt het Rekenhof, dat de overheid dan ook aanraadt na te gaan of het percentage van 1,2 procent wel gerechtvaardigd is. (OSN)

De sociale Maribel werd in 1997 in het leven geroepen om via verminderde werkgeversbijdragen extra jobs te creëren in de non-profitsector. De dotatie daarvoor dikte tussen 2007 en 2011 met 70 miljoen euro aan, maar het aantal gecreëerde jobs groeide niet mee. Volgens het Rekenhof gaat het extra geld vooral naar de verhoging van reeds door de sociale Mirabel gefinancierde lonen, wat natuurlijk de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen in de weg staat. Nochtans zou dat laatste de belangrijkste doelstelling moeten zijn, merkt het Rekenhof op. Bovendien loopt de controle mank die moet verzekeren dat de sociale Maribel geen jobs financiert die een bepaald loonmaximum overschrijden. Voorts hield het Rekenhof de werkingskosten tegen het licht. Daarvoor is per sectoraal fonds 1,2 procent voorzien, maar blijkbaar was dat te veel. Toch werden de overschotten niet teruggestort. In plaats daarvan werden "reserves opgebouwd en een beleid van onroerende investeringen en belegingen gevoerd buiten de controle waarin de wet en de reglementering op de sociale Maribel voorzien". Nochtans gaat het om "aanzienlijke bedragen (...) die normaal voor de creatie van werkgelegenheid moeten worden bestemd", stelt het Rekenhof, dat de overheid dan ook aanraadt na te gaan of het percentage van 1,2 procent wel gerechtvaardigd is. (OSN)