De artsen vragen dat minister Ben Weyts zijn werkwijze onmiddellijk omkeert: geen mondmaskerplicht op school, bescherm enkel de risicogroep en enkel het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts.

Klachten

De beslissing tot het invoeren van een mondmaskerplicht op school voor leerlingen vanaf 12 jaar baart de ondertekenaars, in hoofdzaak huisartsen, 'grote zorgen'.

'De voorbije maanden kwam het algemene welzijn van kinderen en jongeren sterk onder druk te staan. We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen. We diagnosticeren angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. We zien een toename van huiselijk geweld, isolatie en deprivatie. Velen missen fysiek en emotioneel contact; hechtingsproblemen en verslaving liggen voor de hand.'

'De mondmaskerplicht op de scholen vormt een ingrijpende bedreiging voor hun ontwikkeling. Het gaat voorbij aan essentiële noden van het opgroeiende kind. Het welbevinden van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van de emotionele verbondenheid met anderen. (...) Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De schoolomgeving moet een veilig oefenveld zijn. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.'

Bovendien ontbreekt volgens de ondertekenaars 'elk grootschalig bewijs dat het dragen van mondmaskers in een niet-professionele omgeving enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Net zo min is er een rechtsgrond deze verplichting door te voeren. Ondertussen is wel duidelijk dat gezonde kinderen die covid-19 doormaken standaard genezen zonder complicaties en dat ze nadien bijdragen tot de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te vergroten.'

'De enige zinvolle maatregel om ernstige ziekte en mortaliteit door covid-19 te voorkomen is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico. Deze risicoinschatting is niet de taak van het ministerie van onderwijs maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënt.'

Weyts: Niet aan de orde

Minister Weyts is niet van plan het roer om te gooien. 'We hebben er alles aan gedaan om de scholen te laten starten in code geel. Daartoe hebben we een akkoord kunnen sluiten met de virologen en het onderwijsveld. De mondmaskerplicht maakte daar deel van uit. Geen leuke beslissing, maar wel noodzakelijk om het veilig te kunnen organiseren voor leerlingen én leerkrachten. Als je na één week één element uit het akkoord haalt, dan begint heel de discussie opnieuw', aldus de onderwijsminister.

'Zeker met de huidige stijgende besmettingscijfers dreigen virologen dan negatief te reageren, waarop ouders, leerlingen en leerkrachten ongerust worden en dreigen af te haken. Laat ons nu maar even het akkoord respecteren dat we met z'n allen gesloten hebben. Van zodra het veilig kan, zal ik de eerste zijn om de mondmaskerplicht weer af te schaffen'.

De artsen vragen dat minister Ben Weyts zijn werkwijze onmiddellijk omkeert: geen mondmaskerplicht op school, bescherm enkel de risicogroep en enkel het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts. De beslissing tot het invoeren van een mondmaskerplicht op school voor leerlingen vanaf 12 jaar baart de ondertekenaars, in hoofdzaak huisartsen, 'grote zorgen'. 'De voorbije maanden kwam het algemene welzijn van kinderen en jongeren sterk onder druk te staan. We zien in onze praktijken een toenemend aantal kinderen en jongeren met klachten te wijten aan de gedragsregels die hen zijn opgedrongen. We diagnosticeren angst- en slaapproblemen, gedragsstoornissen en smetvrees. We zien een toename van huiselijk geweld, isolatie en deprivatie. Velen missen fysiek en emotioneel contact; hechtingsproblemen en verslaving liggen voor de hand.' 'De mondmaskerplicht op de scholen vormt een ingrijpende bedreiging voor hun ontwikkeling. Het gaat voorbij aan essentiële noden van het opgroeiende kind. Het welbevinden van kinderen en jongeren is in hoge mate afhankelijk van de emotionele verbondenheid met anderen. (...) Het doel van onderwijs is het creëren van een optimale context zodat een maximale ontplooiing van de jonge mens mogelijk is. De schoolomgeving moet een veilig oefenveld zijn. De mondmaskerplicht daarentegen maakt van de school een bedreigende en onveilige omgeving, waar emotionele verbondenheid moeilijk wordt.' Bovendien ontbreekt volgens de ondertekenaars 'elk grootschalig bewijs dat het dragen van mondmaskers in een niet-professionele omgeving enig positief effect heeft op de verspreiding van virussen, laat staan op de algemene gezondheid. Net zo min is er een rechtsgrond deze verplichting door te voeren. Ondertussen is wel duidelijk dat gezonde kinderen die covid-19 doormaken standaard genezen zonder complicaties en dat ze nadien bijdragen tot de bescherming van hun medemensen door de groepsimmuniteit te vergroten.''De enige zinvolle maatregel om ernstige ziekte en mortaliteit door covid-19 te voorkomen is het isoleren van individuele leerkrachten en individuele kinderen met een verhoogd risico. Deze risicoinschatting is niet de taak van het ministerie van onderwijs maar de taak van de behandelende artsen in overleg met hun patiënt.' Minister Weyts is niet van plan het roer om te gooien. 'We hebben er alles aan gedaan om de scholen te laten starten in code geel. Daartoe hebben we een akkoord kunnen sluiten met de virologen en het onderwijsveld. De mondmaskerplicht maakte daar deel van uit. Geen leuke beslissing, maar wel noodzakelijk om het veilig te kunnen organiseren voor leerlingen én leerkrachten. Als je na één week één element uit het akkoord haalt, dan begint heel de discussie opnieuw', aldus de onderwijsminister. 'Zeker met de huidige stijgende besmettingscijfers dreigen virologen dan negatief te reageren, waarop ouders, leerlingen en leerkrachten ongerust worden en dreigen af te haken. Laat ons nu maar even het akkoord respecteren dat we met z'n allen gesloten hebben. Van zodra het veilig kan, zal ik de eerste zijn om de mondmaskerplicht weer af te schaffen'.