'Organisatie wereldtentoonstellingen houdt zich niet aan boekhoudkundige verplichtingen'.

Een jaar eerder was het Rekenhof al vernietigend voor het team dat, onder leiding van ex-CD&V-minister Leo Delcroix, het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in 2010 in Shanghai organiseerde. Toen klonk het dat er zo veel regels met de voeten getreden werden dat een controle van de financiën gewoon onmogelijk was. 'Een opvolgingsaudit over de wereldtentoonstelling van Yeosu (Zuid-Korea) 2012 aan dat nog geen maatregelen werden genomen om de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming te brengen met de regelgeving of aan de huidige regeling de nodige rechtsbasis te geven', klinkt het. 'Heel wat ontvangsten en uitgaven van de expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de Staat gehouden', klaagt het Rekenhof. Ondanks de kritiek duidde de regering Delcroix opnieuw aan als commissaris-generaal voor de volgende Wereldtentoonstelling, in 2015 in Milaan.

'Uitgaven voor overheidspensioenen met bijna kwart gestegen tussen 2008 en 2012'

De uitgaven voor de overheidspensioenen zijn tussen 2008 en 2012 met 23,2 procent gestegen, tot 11,65 miljard euro. Daarvan ging 10,26 miljard euro naar de rustpensioenen en 1,39 miljard naar de overlevingspensioenen. Ten opzichte van 2011 gaat het om een toename met 5,7 procent.

'Defensie doet het goed inzake interne audit, FOD Financiën niet'

De federale overheden hechten te weinig belang aan een interne audit, die nochtans bij wet opgelegd wordt. Dat meldt het Rekenhof in zijn blunderboek. Defensie doet het goed, de FOD Financiën niet.

'Binnenlandse Zaken heeft geen controle over extra middelen voor veiligheid EU-toppen'

Het Rekenhof stelt ook vast dat de FOD Binnenlandse Zaken geen enkele controlebevoegdheid meer heeft over de aanwending van de 30 miljoen euro extra middelen die in 2012 toegekend werden aan Brussel voor het verzekeren van de veiligheid tijdens Europese toppen in de hoofdstad. De 30 miljoen euro extra middelen werden in 2012 ingeschreven als dotatie voor de federale politie (1,3 miljoen euro), de Brusselse politiezones (2,7 miljoen euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (26 miljoen euro).

'Elektronisch personeelsdossier federale overheid mogelijk nutteloos door vertraging'

Doordat het elektronisch personeelsdossier (eHR) voor het federale overheidspersoneel, dat op 1 mei 2007 van start ging, midden 2013 nog niet volledig uitgevoerd is, bestaat de kans dat gebruikers uit het project eHR zullen stappen, waarschuwt het Rekenhof. Tot dusver werd al meer dan 17 miljoen euro in het project geïnvesteerd, middelen die dus nutteloos dreigen te worden.

'Uitgaven voor zorgverlening aan geïnterneerden hebben niet altijd vereiste rechtsgrond'

De terugbetaling van de onkosten die de verzorgingsinstellingen factureren voor medische en niet-medische zorgverlening aan geïnterneerden, mist in een aantal gevallen de vereiste rechtsgrond, omdat wettelijke en reglementaire bepalingen niet nageleefd werden. Nochtans nemen die uitgaven jaar na jaar toe en is de achterstand in de betaling van de facturen voor deze zorgverlening in 2013 opgelopen tot een totaal bedrag van meer dan 15 miljoen euro. Dat maakt volgens het Rekenhof dat de begrotingskredieten ontoereikend zijn.

'Nieuw beheerscontractnodig voor nb ASTRID'

Het beheerscontract van de publiekrechtelijke nv ASTRID (de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten) met de staat strookt niet meer met de economische werkelijkheid. Het Rekenhof beveelt de federale staat aan om de financiering van de nv ASTRID te herzien en een nieuw beheerscontract op te stellen. Volgens het Rekenhof overschrijden de bedragen die de nv ASTRID uitgeeft, de begrotingskredieten die ze voor haar werking toegekend kreeg. (Belga/KVDA)

'Organisatie wereldtentoonstellingen houdt zich niet aan boekhoudkundige verplichtingen'. Een jaar eerder was het Rekenhof al vernietigend voor het team dat, onder leiding van ex-CD&V-minister Leo Delcroix, het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in 2010 in Shanghai organiseerde. Toen klonk het dat er zo veel regels met de voeten getreden werden dat een controle van de financiën gewoon onmogelijk was. 'Een opvolgingsaudit over de wereldtentoonstelling van Yeosu (Zuid-Korea) 2012 aan dat nog geen maatregelen werden genomen om de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming te brengen met de regelgeving of aan de huidige regeling de nodige rechtsbasis te geven', klinkt het. 'Heel wat ontvangsten en uitgaven van de expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de Staat gehouden', klaagt het Rekenhof. Ondanks de kritiek duidde de regering Delcroix opnieuw aan als commissaris-generaal voor de volgende Wereldtentoonstelling, in 2015 in Milaan. 'Uitgaven voor overheidspensioenen met bijna kwart gestegen tussen 2008 en 2012'De uitgaven voor de overheidspensioenen zijn tussen 2008 en 2012 met 23,2 procent gestegen, tot 11,65 miljard euro. Daarvan ging 10,26 miljard euro naar de rustpensioenen en 1,39 miljard naar de overlevingspensioenen. Ten opzichte van 2011 gaat het om een toename met 5,7 procent.'Defensie doet het goed inzake interne audit, FOD Financiën niet'De federale overheden hechten te weinig belang aan een interne audit, die nochtans bij wet opgelegd wordt. Dat meldt het Rekenhof in zijn blunderboek. Defensie doet het goed, de FOD Financiën niet.'Binnenlandse Zaken heeft geen controle over extra middelen voor veiligheid EU-toppen' Het Rekenhof stelt ook vast dat de FOD Binnenlandse Zaken geen enkele controlebevoegdheid meer heeft over de aanwending van de 30 miljoen euro extra middelen die in 2012 toegekend werden aan Brussel voor het verzekeren van de veiligheid tijdens Europese toppen in de hoofdstad. De 30 miljoen euro extra middelen werden in 2012 ingeschreven als dotatie voor de federale politie (1,3 miljoen euro), de Brusselse politiezones (2,7 miljoen euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (26 miljoen euro).'Elektronisch personeelsdossier federale overheid mogelijk nutteloos door vertraging' Doordat het elektronisch personeelsdossier (eHR) voor het federale overheidspersoneel, dat op 1 mei 2007 van start ging, midden 2013 nog niet volledig uitgevoerd is, bestaat de kans dat gebruikers uit het project eHR zullen stappen, waarschuwt het Rekenhof. Tot dusver werd al meer dan 17 miljoen euro in het project geïnvesteerd, middelen die dus nutteloos dreigen te worden. 'Uitgaven voor zorgverlening aan geïnterneerden hebben niet altijd vereiste rechtsgrond' De terugbetaling van de onkosten die de verzorgingsinstellingen factureren voor medische en niet-medische zorgverlening aan geïnterneerden, mist in een aantal gevallen de vereiste rechtsgrond, omdat wettelijke en reglementaire bepalingen niet nageleefd werden. Nochtans nemen die uitgaven jaar na jaar toe en is de achterstand in de betaling van de facturen voor deze zorgverlening in 2013 opgelopen tot een totaal bedrag van meer dan 15 miljoen euro. Dat maakt volgens het Rekenhof dat de begrotingskredieten ontoereikend zijn.'Nieuw beheerscontractnodig voor nb ASTRID'Het beheerscontract van de publiekrechtelijke nv ASTRID (de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten) met de staat strookt niet meer met de economische werkelijkheid. Het Rekenhof beveelt de federale staat aan om de financiering van de nv ASTRID te herzien en een nieuw beheerscontract op te stellen. Volgens het Rekenhof overschrijden de bedragen die de nv ASTRID uitgeeft, de begrotingskredieten die ze voor haar werking toegekend kreeg. (Belga/KVDA)