De Vlaamse autosnelwegen scoren beter inzake rijcomfort, al blijven inspanningen nodig op het gebied van zichtbaarheid en veiligheid. Vlaanderen doet het opvallend beter dan Wallonië. De secundaire wegen in Vlaanderen scoren dan weer een stuk slechter dan in het verleden.

Van de bevraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65 procent de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed op vlak van rijcomfort, waar dat in 2013 slechts 54 procent was. In Wallonië is minder dan de helft van de respondenten vandaag die mening toegedaan.

Toch vinden de Vlamingen dat er inspanningen nodig zijn op vlak van zichtbaarheid en veiligheid op de autosnelwegen. Omdat sinds juli 2011 er in Vlaanderen minder verlichting op de snelwegen is, vraagt VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht zouden worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze 's avonds en 's nachts veel beter zichtbaar zouden zijn.

Ook is er volgens VAB een inhaalbeweging nodig op vlak van zichtbaarheid bij regenweer. Die is in Nederland bijvoorbeeld veel beter, aangezien daar gebruikgemaakt wordt van een andere soort wegbedekking die water veel beter draineert. Bij onze noorderburen blijft de wegmarkering ook goed afleesbaar, terwijl die in België vaak onzichtbaar of afgesleten is.

Secundaire wegen

Doordat de aandacht prioritair naar de Vlaamse snelwegen gegaan is, zijn volgens VAB nu de secundaire wegen toe aan een inhaalbeweging qua onderhoud. Ook moet er daar bij herinrichtingen meer oog zijn voor rijcomfort.

In een reactie zegt Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, dat het tijd is om de focus te verleggen naar de secundaire wegen. "Het investeringsbudget voor het onderhoud van de wegen stijgt met 100 miljoen euro, of een derde van het huidige budget. Dit jaar alleen al werken we op meer dan 300 werven in heel Vlaanderen aan een verbetering en het veiliger maken van de weginfrastructuur."

Over de wegmarkeringen stelt hij dat "85 procent van de huidige markeringen voldoet aan de norm voor retroreflectiewaarden".

De minister geeft nog mee dat er in Vlaanderen gekozen wordt voor een duurzamere asfaltlaag, die minder snel moet vervangen worden en veilig is bij regen en vrieskou. (Belga/TE)

De Vlaamse autosnelwegen scoren beter inzake rijcomfort, al blijven inspanningen nodig op het gebied van zichtbaarheid en veiligheid. Vlaanderen doet het opvallend beter dan Wallonië. De secundaire wegen in Vlaanderen scoren dan weer een stuk slechter dan in het verleden. Van de bevraagde Vlaamse automobilisten beoordeelt 65 procent de Vlaamse autosnelwegen als goed tot zeer goed op vlak van rijcomfort, waar dat in 2013 slechts 54 procent was. In Wallonië is minder dan de helft van de respondenten vandaag die mening toegedaan. Toch vinden de Vlamingen dat er inspanningen nodig zijn op vlak van zichtbaarheid en veiligheid op de autosnelwegen. Omdat sinds juli 2011 er in Vlaanderen minder verlichting op de snelwegen is, vraagt VAB dat de wegmarkeringen op een hoger niveau gebracht zouden worden (hogere reflectiewaarde), zodat ze 's avonds en 's nachts veel beter zichtbaar zouden zijn. Ook is er volgens VAB een inhaalbeweging nodig op vlak van zichtbaarheid bij regenweer. Die is in Nederland bijvoorbeeld veel beter, aangezien daar gebruikgemaakt wordt van een andere soort wegbedekking die water veel beter draineert. Bij onze noorderburen blijft de wegmarkering ook goed afleesbaar, terwijl die in België vaak onzichtbaar of afgesleten is. Doordat de aandacht prioritair naar de Vlaamse snelwegen gegaan is, zijn volgens VAB nu de secundaire wegen toe aan een inhaalbeweging qua onderhoud. Ook moet er daar bij herinrichtingen meer oog zijn voor rijcomfort. In een reactie zegt Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, dat het tijd is om de focus te verleggen naar de secundaire wegen. "Het investeringsbudget voor het onderhoud van de wegen stijgt met 100 miljoen euro, of een derde van het huidige budget. Dit jaar alleen al werken we op meer dan 300 werven in heel Vlaanderen aan een verbetering en het veiliger maken van de weginfrastructuur." Over de wegmarkeringen stelt hij dat "85 procent van de huidige markeringen voldoet aan de norm voor retroreflectiewaarden". De minister geeft nog mee dat er in Vlaanderen gekozen wordt voor een duurzamere asfaltlaag, die minder snel moet vervangen worden en veilig is bij regen en vrieskou. (Belga/TE)