"Binnen de psychosociale diensten zullen we na de capaciteitsuitbreiding met minder mensen moeten werken", meldt Luc Neirynck, secretaris van ACV-openbare diensten, in een persbericht. "Sinds jaren stijgt de populatie van gedetineerden en zitten gevangenissen meer dan overvol. In afwachting van de nieuwe gevangenissen, beslist de minister die groep van personeel in te krimpen die overbevolking vermijdt door geschikte en recidivebeperkende reclassering uit te bouwen, op basis van eigen onderzoek. Het maatschappelijk welzijn, en de gedetineerden zelf, kunnen alleen maar gebaat zijn bij een zinvol detentietraject, en een serieuze en haalbare reclassering en reïntegratie in de maatschappij." "In de justitiehuizen staan op het nationale niveau alle contractuele jobs op het spel", zegt Sabine Riguel, directrice van het Doornikse justitiehuis. In Doornik houdt het justitiehuis een 24-uursstaking. Er zal ook in het budget gesneden worden, wat zijn impact zal hebben op het werk. In het regeerakkoord staat dat de gemeenschappen nu bevoegd worden voor de justitiehuizen. "Wij weten niet hoe of wanneer. Er is niets voorzien op het niveau van de Franstalige gemeenschap." (BGY)

"Binnen de psychosociale diensten zullen we na de capaciteitsuitbreiding met minder mensen moeten werken", meldt Luc Neirynck, secretaris van ACV-openbare diensten, in een persbericht. "Sinds jaren stijgt de populatie van gedetineerden en zitten gevangenissen meer dan overvol. In afwachting van de nieuwe gevangenissen, beslist de minister die groep van personeel in te krimpen die overbevolking vermijdt door geschikte en recidivebeperkende reclassering uit te bouwen, op basis van eigen onderzoek. Het maatschappelijk welzijn, en de gedetineerden zelf, kunnen alleen maar gebaat zijn bij een zinvol detentietraject, en een serieuze en haalbare reclassering en reïntegratie in de maatschappij." "In de justitiehuizen staan op het nationale niveau alle contractuele jobs op het spel", zegt Sabine Riguel, directrice van het Doornikse justitiehuis. In Doornik houdt het justitiehuis een 24-uursstaking. Er zal ook in het budget gesneden worden, wat zijn impact zal hebben op het werk. In het regeerakkoord staat dat de gemeenschappen nu bevoegd worden voor de justitiehuizen. "Wij weten niet hoe of wanneer. Er is niets voorzien op het niveau van de Franstalige gemeenschap." (BGY)