1. Ook alcoholcontrole voor watersporters

Watersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden van de kust kunnen zich aan alcohol- en drugcontroles verwachten. Het vernieuwde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) maakt die controles voortaan mogelijk. Het APSB vermeldde al een verbod op dronkenschap, maar het vernieuwde reglement bepaalt nu ook op welke manier de politie controles kan uitoefenen. De controles zullen op dezelfde manier gebeuren als in het wegverkeer. Ook de straffen zullen gelijkaardig zijn aan die op de weg, al zal dat ook afhangen van de beoordeling van het parket. Vanaf 1 mei zal bovendien waterskiën, jetskiën en varen bij hoge snelheid verboden worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 300 meter bedraagt. Tot nu toe gold enkel dat de zichtbaarheid "voldoende" moest zijn. Voor het overige hebben de wijzigingen betrekking op de algemene vaarregels, zoals het voeren van lichten en het gebruik van communicatiemateriaal en signalisatie.

2. Dienstencheques van 8,5 euro niet langer geldig

De dienstencheques met de oude waarde van 8,5 euro vervallen. Ze kunnen vanaf dan niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Sinds 1 januari van dit jaar kosten dienstencheques 9 euro voor de eerste 400 stuks, en 10 euro voor de volgende 100. Elke dienstencheque geeft recht op een uurtje huishoudelijke hulp zoals koken, wassen en poetsen. De formule wordt ook fiscaal aangemoedigd. De aankoopprijs van de cheques geeft recht op een belastingvermindering van 30 procent van het betaalde bedrag, waarbij dit laatste geplafonneerd wordt op 1.380 euro per persoon en per jaar.

3. Kwetsbare groepen krijgen langer inschakelingsuitkering

Jongeren met medische of mentale problemen hebben twee jaar langer recht op een inschakelingsuitkering. De duurtijd stijgt van drie naar vijf jaar. De inschakelingsuitkering werd tot nu toe voor hoogstens drie jaar toegekend, maar voor twee groepen wordt die periode voortaan verlengd tot vijf jaar. Het gaat om werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject en om jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 procent die eenzelfde attitude hebben. Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die laatste wordt pas gegeven nadat iemand al een poosje heeft gewerkt en vervolgens onvrijwillig zonder werk valt. De inschakelingsuitkering is er daarentegen voor jongeren die nog niet of nog onvoldoende gewerkt hebben om recht te hebben op die werkloosheidsvergoeding. De uitkering wordt gegeven na de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van twaalf maanden voor iemand die gestopt is met school, jonger is dan dertig, ingeschreven is bij de VDAB als werkzoekende en ook daadwerkelijk inspanningen heeft geleverd om werk te vinden.

4. Vlaamse huurpremie en -subsidie gewijzigd

Nieuwe regels voor de Vlaamse huurpremie en -subsidie worden van kracht. Voor de huurpremie wordt de doelgroep uitgebreid. Voortaan volstaat het om vier jaar ononderbroken ingeschreven te zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij om in aanmerking te komen. Tot nu toe was dat vijf jaar. De nieuwe groep potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier krijgen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de huurprijs en het aantal personen ten laste. Bij de maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een "slechte" naar een "goede" private huurwoning verhuist, de huursubsidie, wijzigt onder meer de berekeningswijze van de subsidie. Voortaan zal het gaan om een derde van de huurprijs, met een maximum van 120 euro. Maar dat bedrag kan nog verhoogd worden met 20 euro per persoon ten laste. Op plaatsen waar de huurprijzen hoog liggen, worden die bedragen met 10 procent verhoogd. De degressiviteit in de subsidie verdwijnt.

5. Fiscus kan bankgegevens centraal opvragen

De fiscus kan de bankgegevens van alle Belgen opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP), een daarvoor opgerichte instantie. Dat CAP bevat alle bankrekeningnummers die natuurlijke personen en rechtspersonen, die al dan niet in België wonen, bij Belgische financiële instellingen hebben. De fiscus moet zo een snel overzicht krijgen van de banken die hij moet contacteren bij een onderzoek naar een belastingplichtige. Die databank zal onder strikte voorwaarden elektronisch geraadpleegd kunnen worden door hooggeplaatste belastinginspecteurs, en enkel als er een duidelijk vermoeden van fiscale fraude bestaat. De belastingplichtige moet vooraf een waarschuwing krijgen, zodat die zich kan verdedigen. Ze kunnen ook gratis een overzicht krijgen van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens. De banken hadden tot 1 februari de tijd om de identiteit van hun klanten en hun rekeningnummers in 2010, 2011 en 2012 naar de Nationale Bank door te sturen. De gegevens over 2013 moesten op 31 maart binnen zijn. Vanaf eind maart volgend jaar zullen ook de soort contracten meegedeeld worden. De gegevens worden acht jaar bewaard. De banken moeten niet vrijgeven hoeveel geld op de rekening staat.

6. David Troch is nieuwe Gentse stadsdichter

Dichter, schrijver en redacteur David Troch is de nieuwe stadsdichter van Gent. Troch is de vierde stadsdichter van Gent en zal de komende twee jaar minstens zes gedichten per jaar afleveren en een aantal evenementen organiseren. David Troch volgt Roel Richelieu Van Londersele (2003), Erwin Mortier (2005-2007) en Peter Verhelst (2009-2011) op. Hij werd unaniem voorgedragen door de eerste stadsdichter van Gent en deskundigen uit het Poëziecentrum, Behoud de Begeerte en Creatief Schrijven. De nieuwe stadsdichter schreef naar aanleiding van zijn aanstelling door het stadsbestuur al een eerste gedicht, getiteld "gent en ik". (Belga/TE)

1. Ook alcoholcontrole voor watersportersWatersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden van de kust kunnen zich aan alcohol- en drugcontroles verwachten. Het vernieuwde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) maakt die controles voortaan mogelijk. Het APSB vermeldde al een verbod op dronkenschap, maar het vernieuwde reglement bepaalt nu ook op welke manier de politie controles kan uitoefenen. De controles zullen op dezelfde manier gebeuren als in het wegverkeer. Ook de straffen zullen gelijkaardig zijn aan die op de weg, al zal dat ook afhangen van de beoordeling van het parket. Vanaf 1 mei zal bovendien waterskiën, jetskiën en varen bij hoge snelheid verboden worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 300 meter bedraagt. Tot nu toe gold enkel dat de zichtbaarheid "voldoende" moest zijn. Voor het overige hebben de wijzigingen betrekking op de algemene vaarregels, zoals het voeren van lichten en het gebruik van communicatiemateriaal en signalisatie.2. Dienstencheques van 8,5 euro niet langer geldigDe dienstencheques met de oude waarde van 8,5 euro vervallen. Ze kunnen vanaf dan niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Sinds 1 januari van dit jaar kosten dienstencheques 9 euro voor de eerste 400 stuks, en 10 euro voor de volgende 100. Elke dienstencheque geeft recht op een uurtje huishoudelijke hulp zoals koken, wassen en poetsen. De formule wordt ook fiscaal aangemoedigd. De aankoopprijs van de cheques geeft recht op een belastingvermindering van 30 procent van het betaalde bedrag, waarbij dit laatste geplafonneerd wordt op 1.380 euro per persoon en per jaar. 3. Kwetsbare groepen krijgen langer inschakelingsuitkeringJongeren met medische of mentale problemen hebben twee jaar langer recht op een inschakelingsuitkering. De duurtijd stijgt van drie naar vijf jaar. De inschakelingsuitkering werd tot nu toe voor hoogstens drie jaar toegekend, maar voor twee groepen wordt die periode voortaan verlengd tot vijf jaar. Het gaat om werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject en om jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 procent die eenzelfde attitude hebben. Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die laatste wordt pas gegeven nadat iemand al een poosje heeft gewerkt en vervolgens onvrijwillig zonder werk valt. De inschakelingsuitkering is er daarentegen voor jongeren die nog niet of nog onvoldoende gewerkt hebben om recht te hebben op die werkloosheidsvergoeding. De uitkering wordt gegeven na de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van twaalf maanden voor iemand die gestopt is met school, jonger is dan dertig, ingeschreven is bij de VDAB als werkzoekende en ook daadwerkelijk inspanningen heeft geleverd om werk te vinden.4. Vlaamse huurpremie en -subsidie gewijzigdNieuwe regels voor de Vlaamse huurpremie en -subsidie worden van kracht. Voor de huurpremie wordt de doelgroep uitgebreid. Voortaan volstaat het om vier jaar ononderbroken ingeschreven te zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij om in aanmerking te komen. Tot nu toe was dat vijf jaar. De nieuwe groep potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier krijgen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de huurprijs en het aantal personen ten laste. Bij de maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een "slechte" naar een "goede" private huurwoning verhuist, de huursubsidie, wijzigt onder meer de berekeningswijze van de subsidie. Voortaan zal het gaan om een derde van de huurprijs, met een maximum van 120 euro. Maar dat bedrag kan nog verhoogd worden met 20 euro per persoon ten laste. Op plaatsen waar de huurprijzen hoog liggen, worden die bedragen met 10 procent verhoogd. De degressiviteit in de subsidie verdwijnt.5. Fiscus kan bankgegevens centraal opvragenDe fiscus kan de bankgegevens van alle Belgen opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP), een daarvoor opgerichte instantie. Dat CAP bevat alle bankrekeningnummers die natuurlijke personen en rechtspersonen, die al dan niet in België wonen, bij Belgische financiële instellingen hebben. De fiscus moet zo een snel overzicht krijgen van de banken die hij moet contacteren bij een onderzoek naar een belastingplichtige. Die databank zal onder strikte voorwaarden elektronisch geraadpleegd kunnen worden door hooggeplaatste belastinginspecteurs, en enkel als er een duidelijk vermoeden van fiscale fraude bestaat. De belastingplichtige moet vooraf een waarschuwing krijgen, zodat die zich kan verdedigen. Ze kunnen ook gratis een overzicht krijgen van de op hun naam bij het CAP geregistreerde gegevens. De banken hadden tot 1 februari de tijd om de identiteit van hun klanten en hun rekeningnummers in 2010, 2011 en 2012 naar de Nationale Bank door te sturen. De gegevens over 2013 moesten op 31 maart binnen zijn. Vanaf eind maart volgend jaar zullen ook de soort contracten meegedeeld worden. De gegevens worden acht jaar bewaard. De banken moeten niet vrijgeven hoeveel geld op de rekening staat. 6. David Troch is nieuwe Gentse stadsdichterDichter, schrijver en redacteur David Troch is de nieuwe stadsdichter van Gent. Troch is de vierde stadsdichter van Gent en zal de komende twee jaar minstens zes gedichten per jaar afleveren en een aantal evenementen organiseren. David Troch volgt Roel Richelieu Van Londersele (2003), Erwin Mortier (2005-2007) en Peter Verhelst (2009-2011) op. Hij werd unaniem voorgedragen door de eerste stadsdichter van Gent en deskundigen uit het Poëziecentrum, Behoud de Begeerte en Creatief Schrijven. De nieuwe stadsdichter schreef naar aanleiding van zijn aanstelling door het stadsbestuur al een eerste gedicht, getiteld "gent en ik". (Belga/TE)