Ritsen in het verkeer, waarbij bestuurders om de beurt invoegen bij bijvoorbeeld wegenwerken, wordt vanaf 1 maart verplicht. Wie niet ritst, begaat een overtreding van de eerste graad en riskeert een boete van 55 euro. De regels gelden alleen bij sterk vertraagd verkeer en bij rijstroken die ophouden of waarop het verder rijden wordt verhinderd.

Identiteitskaarten hebben voortaan een geldigheidsduur van tien jaar. Tot hiertoe was dat vijf jaar. Kinderen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt krijgen een identiteitskaart die zes in plaats van tien jaar geldig is omwille van de uiterlijke wijzigingen. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft dan weer dertig jaar geldig, maar de certificaten van deze elektronische identiteitskaarten dienen wel nog na tien jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven. Een en ander moet de werklast voor de gemeenten verhinderen.

Niet alleen prioritaire voertuigen, maar ook begrafenisondernemers, takelwagens, deskundigen en parketmagistraten zullen gebruik kunnen maken van de pechstrook bij ongevallen op autosnelwegen. Voorwaarde is dat de politie of parket hen oproept en dat ze een oranje knipperlicht gebruiken. De maatregel is bedoeld om door het ongeval veroorzaakte files sneller opgelost te krijgen.

De verkoop van gsm's die speciaal werden ontworpen voor kinderen jonger dan 7, wordt verboden. Het verbod slaat op mobieltjes in de vorm van een speelgoedje (zoals een knuffelbeertje) die bestemd zijn voor peuters en kleuters onder de 7 jaar, en een minimum aan knoppen hebben. Reclame voor gsm's voor die leeftijdscategorie wordt ook verboden. Daarnaast moet er bij de verkoop van elke mobiele telefoon ook meer informatie aan de klant worden gegeven. Als de technische specificaties van het toestel worden vermeld, moet ook de stralingswaarde (SAR) van de gsm of smartphone worden meegedeeld. De toestellen zullen daarbij een quotering meekrijgen die varieert van A (weinig straling) tot E (hoogste stralingswaarde).

Statutaire ambtenaren die vast zijn aangesteld bij gemeenten, OCMW's en provincies mogen ook na hun 65 jaar blijven werken. De mogelijkheid bestond al voor de statutaire ambtenaren die voor de Vlaamse overheid werken. De verlenging van het statutaire dienstverband na 65 jaar, die geen algemeen recht maar een gunst is, kan gebeuren op verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het personeelslid. Indien de overheid het dienstverband wenst te verlengen, kan dit enkel na uitdrukkelijke instemming van het betrokken personeelslid, en vice versa. De duur van de verlengingen is bepaald op maximaal één jaar, maar kan wel verlengd worden.

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt grondig hervormd. Er komt één centrale toegangspoort die de jongeren moet doorverwijzen naar de verschillende zorgcentra, zodat alle vormen van hulpverlening op elkaar kunnen worden afgestemd. De bedoeling van de hervorming is dat de muren tussen de verschillende sectoren gesloopt worden en dat elke jongere de hulp krijgt die hij op dat moment nodig heeft. Van de hulpverleners wordt verwacht dat ze in eerste instantie de mogelijkheden van de jongere en zijn gezin aanspreken. Opname in een zorginstelling moet het laatste redmiddel zijn. (Belga/KVDA)

Ritsen in het verkeer, waarbij bestuurders om de beurt invoegen bij bijvoorbeeld wegenwerken, wordt vanaf 1 maart verplicht. Wie niet ritst, begaat een overtreding van de eerste graad en riskeert een boete van 55 euro. De regels gelden alleen bij sterk vertraagd verkeer en bij rijstroken die ophouden of waarop het verder rijden wordt verhinderd.Identiteitskaarten hebben voortaan een geldigheidsduur van tien jaar. Tot hiertoe was dat vijf jaar. Kinderen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt krijgen een identiteitskaart die zes in plaats van tien jaar geldig is omwille van de uiterlijke wijzigingen. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft dan weer dertig jaar geldig, maar de certificaten van deze elektronische identiteitskaarten dienen wel nog na tien jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven. Een en ander moet de werklast voor de gemeenten verhinderen.Niet alleen prioritaire voertuigen, maar ook begrafenisondernemers, takelwagens, deskundigen en parketmagistraten zullen gebruik kunnen maken van de pechstrook bij ongevallen op autosnelwegen. Voorwaarde is dat de politie of parket hen oproept en dat ze een oranje knipperlicht gebruiken. De maatregel is bedoeld om door het ongeval veroorzaakte files sneller opgelost te krijgen.De verkoop van gsm's die speciaal werden ontworpen voor kinderen jonger dan 7, wordt verboden. Het verbod slaat op mobieltjes in de vorm van een speelgoedje (zoals een knuffelbeertje) die bestemd zijn voor peuters en kleuters onder de 7 jaar, en een minimum aan knoppen hebben. Reclame voor gsm's voor die leeftijdscategorie wordt ook verboden. Daarnaast moet er bij de verkoop van elke mobiele telefoon ook meer informatie aan de klant worden gegeven. Als de technische specificaties van het toestel worden vermeld, moet ook de stralingswaarde (SAR) van de gsm of smartphone worden meegedeeld. De toestellen zullen daarbij een quotering meekrijgen die varieert van A (weinig straling) tot E (hoogste stralingswaarde). Statutaire ambtenaren die vast zijn aangesteld bij gemeenten, OCMW's en provincies mogen ook na hun 65 jaar blijven werken. De mogelijkheid bestond al voor de statutaire ambtenaren die voor de Vlaamse overheid werken. De verlenging van het statutaire dienstverband na 65 jaar, die geen algemeen recht maar een gunst is, kan gebeuren op verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het personeelslid. Indien de overheid het dienstverband wenst te verlengen, kan dit enkel na uitdrukkelijke instemming van het betrokken personeelslid, en vice versa. De duur van de verlengingen is bepaald op maximaal één jaar, maar kan wel verlengd worden.De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt grondig hervormd. Er komt één centrale toegangspoort die de jongeren moet doorverwijzen naar de verschillende zorgcentra, zodat alle vormen van hulpverlening op elkaar kunnen worden afgestemd. De bedoeling van de hervorming is dat de muren tussen de verschillende sectoren gesloopt worden en dat elke jongere de hulp krijgt die hij op dat moment nodig heeft. Van de hulpverleners wordt verwacht dat ze in eerste instantie de mogelijkheden van de jongere en zijn gezin aanspreken. Opname in een zorginstelling moet het laatste redmiddel zijn. (Belga/KVDA)