In het onderwijs en in het Vlaams Parlement leven grote bezorgdheden over de financiële toestand van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's). Volgens een document van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat de zakenkrant in handen kreeg, moeten de centra tegen 2024 500 voltijdse medewerkers ontslaan, wat overeenstemt met een achtste van het personeelsbestand.

Lieven Boeve, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs, bevestigt de cijfers. Als Vlaanderen geen extra middelen toeschuift, moet het volwassenenonderwijs de komende jaren drastisch snoeien. In het huidige financieringssysteem zouden de inkomsten in drie jaar met ruim een tiende dalen. 'Het volwassenenonderwijs is veroordeeld tot een langzame verdamping van de middelen. Er zijn opleidingen die groter worden, maar er krimpen er ook altijd. Als centrum ga je stelselmatig achteruit', zegt Boeve.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat weten dat hij het financieringsmechanisme onder de loep neemt. 'We willen de Centra voor Volwassenenonderwijs nog dit najaar duidelijkheid geven. We treden daarover in overleg met de onderwijsverstrekkers', zegt zijn woordvoerder.

In het onderwijs en in het Vlaams Parlement leven grote bezorgdheden over de financiële toestand van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's). Volgens een document van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat de zakenkrant in handen kreeg, moeten de centra tegen 2024 500 voltijdse medewerkers ontslaan, wat overeenstemt met een achtste van het personeelsbestand. Lieven Boeve, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs, bevestigt de cijfers. Als Vlaanderen geen extra middelen toeschuift, moet het volwassenenonderwijs de komende jaren drastisch snoeien. In het huidige financieringssysteem zouden de inkomsten in drie jaar met ruim een tiende dalen. 'Het volwassenenonderwijs is veroordeeld tot een langzame verdamping van de middelen. Er zijn opleidingen die groter worden, maar er krimpen er ook altijd. Als centrum ga je stelselmatig achteruit', zegt Boeve. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat weten dat hij het financieringsmechanisme onder de loep neemt. 'We willen de Centra voor Volwassenenonderwijs nog dit najaar duidelijkheid geven. We treden daarover in overleg met de onderwijsverstrekkers', zegt zijn woordvoerder.