De stijging is vooreerst te verklaren door een quasi verdubbeling van het aantal bevelen uitgedeeld in de asielprocedure (+97%). Het gaat dan om mensen die niet konden aantonen dat ze in gevaar zouden zijn indien ze naar hun thuisland terugkeren. Voorts blijkt dat ook bij de aanvragen tot een verblijf om humanitaire of medische redenen 37 procent meer uitwijzingen bevolen werden. De uitwijzingen naar aanleiding van een administratieve aanhouding stegen dan weer met 16 procent, terwijl het bij beslissingen rond gezinshereniging om een toename met 49 procent ging. Grootste groep ontvangers van een bevel om terug te keren zijn Marokkanen (10.325), gevolgd door Algerijnen (7.779) en Russen (3.268). Ook Guinee (3.114), Kosovo (3.041) en Congo (2.564) duiken vaak op als herkomstland. Al moet wel gezegd dat mensen soms meer dan één bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. (Belga)

De stijging is vooreerst te verklaren door een quasi verdubbeling van het aantal bevelen uitgedeeld in de asielprocedure (+97%). Het gaat dan om mensen die niet konden aantonen dat ze in gevaar zouden zijn indien ze naar hun thuisland terugkeren. Voorts blijkt dat ook bij de aanvragen tot een verblijf om humanitaire of medische redenen 37 procent meer uitwijzingen bevolen werden. De uitwijzingen naar aanleiding van een administratieve aanhouding stegen dan weer met 16 procent, terwijl het bij beslissingen rond gezinshereniging om een toename met 49 procent ging. Grootste groep ontvangers van een bevel om terug te keren zijn Marokkanen (10.325), gevolgd door Algerijnen (7.779) en Russen (3.268). Ook Guinee (3.114), Kosovo (3.041) en Congo (2.564) duiken vaak op als herkomstland. Al moet wel gezegd dat mensen soms meer dan één bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. (Belga)