In een reactie op de ontdekking van paardenvlees in als rundvlees gelabelde maaltijden werden de voorbije weken in de hele Europese Unie controles uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt nu dat de bevoegde autoriteiten op een totaal van 4.144 tests 193 positieve gevallen (4,66 pct) opspoorden. Ook de sector zelf ging tot controles over. Op bijna 8.000 tests werden 1,38 procent positieve gevallen gemeld. Daarnaast zijn ook tests uitgevoerd op de aanwezigheid van fenylbutazon. Ruim 3.100 controles leverden 16 positieve gevallen (0,51 pct) op. De Europese Commissie had bij de lidstaten aangestuurd op de controles en staat deels in voor de financiering van de tests. Bevoegd eurocommissaris Tonio Borg concludeert uit de resultaten dat het paardenvleesschandaal geen bedreiging voor de voedselveiligheid vormt. Het paardenvleesschandaal bracht wel fraude aan het licht. "Het herstellen van het vertrouwen van de consument en de handelspartners is nu van vitaal belang", stelt hij. De Commissie neemt zich alvast voor om de komende maanden nieuwe voorstellen voor een versterking van de controles in de voedselketen te presenteren. Op 19 april vergaderen experts van de lidstaten en de Commissie ook opnieuw. Ze buigen zich dan onder meer over de vraag of het eind februari gelanceerde Europese controleprogramma een vervolg moet krijgen. In België werden 106 controles uitgevoerd op voedingsproducten die gelabeld werden als rundvlees. Die tests leverden geen sporen van paardenvlees op. De 106 tests op fenylbutazon brachten evenmin inbreuken aan het licht. Frankrijk meldde de meeste problemen met de aanwezigheid van paardenvlees in producten die als rundvlees worden verkocht. Ongeveer 13,3 procent van de 353 uitgevoerde controles leverden positieve gevallen op. (Belga)

In een reactie op de ontdekking van paardenvlees in als rundvlees gelabelde maaltijden werden de voorbije weken in de hele Europese Unie controles uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt nu dat de bevoegde autoriteiten op een totaal van 4.144 tests 193 positieve gevallen (4,66 pct) opspoorden. Ook de sector zelf ging tot controles over. Op bijna 8.000 tests werden 1,38 procent positieve gevallen gemeld. Daarnaast zijn ook tests uitgevoerd op de aanwezigheid van fenylbutazon. Ruim 3.100 controles leverden 16 positieve gevallen (0,51 pct) op. De Europese Commissie had bij de lidstaten aangestuurd op de controles en staat deels in voor de financiering van de tests. Bevoegd eurocommissaris Tonio Borg concludeert uit de resultaten dat het paardenvleesschandaal geen bedreiging voor de voedselveiligheid vormt. Het paardenvleesschandaal bracht wel fraude aan het licht. "Het herstellen van het vertrouwen van de consument en de handelspartners is nu van vitaal belang", stelt hij. De Commissie neemt zich alvast voor om de komende maanden nieuwe voorstellen voor een versterking van de controles in de voedselketen te presenteren. Op 19 april vergaderen experts van de lidstaten en de Commissie ook opnieuw. Ze buigen zich dan onder meer over de vraag of het eind februari gelanceerde Europese controleprogramma een vervolg moet krijgen. In België werden 106 controles uitgevoerd op voedingsproducten die gelabeld werden als rundvlees. Die tests leverden geen sporen van paardenvlees op. De 106 tests op fenylbutazon brachten evenmin inbreuken aan het licht. Frankrijk meldde de meeste problemen met de aanwezigheid van paardenvlees in producten die als rundvlees worden verkocht. Ongeveer 13,3 procent van de 353 uitgevoerde controles leverden positieve gevallen op. (Belga)