"De meeste inbreuken die begaan werden binnen het uitoefenen van de functie was het onrechtmatig gebruik van politionele gegevensbanken. Voor de opgelegde tuchtstraffen buiten de functie ging het opmerkelijk over het gebruik van verdovende middelen", zegt Demon. Daarnaast blijft het rijden onder invloed van alcohol buiten dienstverband veel voorkomen. "Positief is dat voor het eerst in jaren dronken rijden met ongeval niet meer bovenaan het lijstje staat. Al gaat het om minimale verschillen", zegt de CD&V'er. Nederlandstalige politieambtenaren plegen meer dan dubbel zoveel geregistreerde verkeersinbreuken, stelt Demon. Daartegenover staat dat Franstalige politieambtenaren dan weer meer tuchtinbreuken plegen met betrekking op het openbaar gedrag, bijvoorbeeld racisme, nachtlawaai, smaad aan een agent. Binnenkort worden de tuchtprocedures voor politiemensen geobjectiveerd, en dat is nodig volgens Demon. "Nu zijn de politiechefs en de burgemeesters te nauw betrokken bij het opleggen van een tuchtstraf", luidt het. "Hierdoor kan willekeur ontstaan." Naast tuchtstraffen kunnen ook ordemaatregelen opgelegd worden, zoals voorlopige schorsing, het opstellen van een functioneringsnota en de verandering van dienst of een verbod om een voertuig te besturen, of geweigerde toegang tot elektronische bestanden. Daarover zijn geen gegevens beschikbaar. (Belga)

"De meeste inbreuken die begaan werden binnen het uitoefenen van de functie was het onrechtmatig gebruik van politionele gegevensbanken. Voor de opgelegde tuchtstraffen buiten de functie ging het opmerkelijk over het gebruik van verdovende middelen", zegt Demon. Daarnaast blijft het rijden onder invloed van alcohol buiten dienstverband veel voorkomen. "Positief is dat voor het eerst in jaren dronken rijden met ongeval niet meer bovenaan het lijstje staat. Al gaat het om minimale verschillen", zegt de CD&V'er. Nederlandstalige politieambtenaren plegen meer dan dubbel zoveel geregistreerde verkeersinbreuken, stelt Demon. Daartegenover staat dat Franstalige politieambtenaren dan weer meer tuchtinbreuken plegen met betrekking op het openbaar gedrag, bijvoorbeeld racisme, nachtlawaai, smaad aan een agent. Binnenkort worden de tuchtprocedures voor politiemensen geobjectiveerd, en dat is nodig volgens Demon. "Nu zijn de politiechefs en de burgemeesters te nauw betrokken bij het opleggen van een tuchtstraf", luidt het. "Hierdoor kan willekeur ontstaan." Naast tuchtstraffen kunnen ook ordemaatregelen opgelegd worden, zoals voorlopige schorsing, het opstellen van een functioneringsnota en de verandering van dienst of een verbod om een voertuig te besturen, of geweigerde toegang tot elektronische bestanden. Daarover zijn geen gegevens beschikbaar. (Belga)