De mensen zonder papieren (Afghanen, Noord-Afrikanen, Guineeërs...) slapen sinds twee nachten op het plein en leven van voedselgiften van buurtbewoners. Indignados zijn hun steun komen betuigen en eisen gepersonaliseerde juridische hulp voor elke betrokkene. Ze hebben aan de burgemeester ook gevraagd om op het kadaster het aantal sinds 10 jaar leegstaande woningen in de gemeente na te gaan, om de 'wet-Onkelinx' (de opeising van leegstaande woningen voor daklozen) toe te passen. Tot slot stelden ze voor om een rondetafel met verenigingen en de gemeente te organiseren om een duurzame oplossing te vinden voor deze groep mensen die onophoudelijk "van de ene naar de andere plaats worden gestuurd". (KAV)

De mensen zonder papieren (Afghanen, Noord-Afrikanen, Guineeërs...) slapen sinds twee nachten op het plein en leven van voedselgiften van buurtbewoners. Indignados zijn hun steun komen betuigen en eisen gepersonaliseerde juridische hulp voor elke betrokkene. Ze hebben aan de burgemeester ook gevraagd om op het kadaster het aantal sinds 10 jaar leegstaande woningen in de gemeente na te gaan, om de 'wet-Onkelinx' (de opeising van leegstaande woningen voor daklozen) toe te passen. Tot slot stelden ze voor om een rondetafel met verenigingen en de gemeente te organiseren om een duurzame oplossing te vinden voor deze groep mensen die onophoudelijk "van de ene naar de andere plaats worden gestuurd". (KAV)