1. Is een hervorming van de vennootschapsbelasting wel nodig?

MICHEL MAUS: Absoluut. Onze gunstregimes komen internationaal onder druk te staan: de Europese Commissie had dit voorjaar bezwaar tegen de excess profit rulings en de VS voeren de druk op om de notionele interestaftrek af te schaffen...

MICHEL MAUS: Absoluut. Onze gunstregimes komen internationaal onder druk te staan: de Europese Commissie had dit voorjaar bezwaar tegen de excess profit rulings en de VS voeren de druk op om de notionele interestaftrek af te schaffen. Om aantrekkelijk te blijven voor investeerders moeten we ons tarief verlagen. Bovendien blijft het systeem van een hoog tarief in ruil voor veel kortingen voordeliger voor multinationals dan voor kmo's. Dat is gewoon oneerlijk. MAUS: Wanneer zouden bedrijven die keuze moeten maken? Is dat definitief, of kunnen ze elk jaar veranderen? Zo'n onderscheid is echt geen goede zaak. Een onderneming is een onderneming. MAUS: Een afschaffing van de gunstregimes zal geld opleveren. Als dat niet genoeg is, moet men een verhoging van de roerende voorheffing of een taks op de meerwaarde van aandelen overwegen. Die belastingen hangen samen. Als het ene tarief wordt verlaagd, kan het andere omhoog. MAUS: Het ligt heel gevoelig, maar iedereen is er zich van bewust dat er íéts moet gebeuren. Het blijft natuurlijk jammer dat deze regering niet kiest voor een globale fiscale hervorming. Dat maakt een akkoord vinden alleen maar moeilijker.