3M lag maandenlang dwars. Het bedrijf weigerde inzage te geven. Daarom werd op 1 oktober tot actie overgegaan en werd het bedrijf formeel aangemaand.

De voorbije maanden was er nauwelijks aandacht voor het feit dat 3M PFAS ook via de lucht uitstoot. Tot vandaag staat er geen concrete grens op de hoeveelheid PFAS die 3M in Vlaanderen de lucht mag inblazen.

'VMM heeft samen met de andere betrokken entiteiten de voorbije maanden getracht om meer inzicht te krijgen in de mogelijke uitstoot van "andere" PFAS via overleg met 3M, maar dit heeft onvoldoende opgeleverd', zegt VMM-woordvoerder Katrien Smet. 'Vandaar dat 3M door de afdeling handhaving van het Departement Omgeving op 1 oktober werd aangemaand om een extern onafhankelijk expertenteam in te zetten, dat op korte termijn (oktober-november) duidelijkheid moet geven of andere PFAS ook via de atmosfeer uitgestoten worden.'

3M lag maandenlang dwars. Het bedrijf weigerde inzage te geven. Daarom werd op 1 oktober tot actie overgegaan en werd het bedrijf formeel aangemaand. De voorbije maanden was er nauwelijks aandacht voor het feit dat 3M PFAS ook via de lucht uitstoot. Tot vandaag staat er geen concrete grens op de hoeveelheid PFAS die 3M in Vlaanderen de lucht mag inblazen. 'VMM heeft samen met de andere betrokken entiteiten de voorbije maanden getracht om meer inzicht te krijgen in de mogelijke uitstoot van "andere" PFAS via overleg met 3M, maar dit heeft onvoldoende opgeleverd', zegt VMM-woordvoerder Katrien Smet. 'Vandaar dat 3M door de afdeling handhaving van het Departement Omgeving op 1 oktober werd aangemaand om een extern onafhankelijk expertenteam in te zetten, dat op korte termijn (oktober-november) duidelijkheid moet geven of andere PFAS ook via de atmosfeer uitgestoten worden.'