Tegelijk wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. 3M mag de vermelde bedrijfsprocessen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen. Het bedrijf moet voor de volledige duur van elke productiecyclus van deze processen een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater. De veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau. Vandaag werd ook het parket van Antwerpen geïnformeerd over alle bevindingen via een proces-verbaal. Het bedrijf werd ook aangemaand om een omgevingsvergunningsprocedure op te starten. (Belga)

Tegelijk wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. 3M mag de vermelde bedrijfsprocessen, ook zonder lozing, niet opstarten zonder minstens twee weken voorafgaand aan de opstart de Omgevingsinspectie daarvan op de hoogte te stellen. Het bedrijf moet voor de volledige duur van elke productiecyclus van deze processen een gedetailleerde inventaris bijhouden van de geproduceerde en opgevangen hoeveelheden proceswater. De veiligheidsmaatregel blijft gelden tot het bedrijf kan aantonen dat de nodige maatregelen zijn getroffen om de aanwezigheid van de stoffen PFBSA, MeFBSA en MeFBSAA in het bedrijfsafvalwater op het bedrijfsterrein in te perken tot een aanvaardbaar niveau. Vandaag werd ook het parket van Antwerpen geïnformeerd over alle bevindingen via een proces-verbaal. Het bedrijf werd ook aangemaand om een omgevingsvergunningsprocedure op te starten. (Belga)