Volgens Schauvliege heeft 3M sinds 2013 voor 5,13 miljoen euro steun gekregen van de verschillende ministers van Economie. 'Hiervan kwam 2 miljoen uit het Vlaams Klimaatfonds, naast geld uit andere potten', zegt het Groen-parlementslid. Naast die Vlaamse steun kon 3M volgens Schauvliege ook rekenen op federale steun, meer bepaald een belastingvermindering voor onderzoek en ontwikkeling.

Een voorwaarde voor die steun is een attest van het Departement Omgeving 'waaruit blijkt dat de nieuwe producten en technologieën geen negatief effect hebben op het leefmilieu of dit zoveel mogelijk beogen te beperken'. 'Hallucinant allemaal wanneer je weet dat dit bedrijf een habbekrats betaalt voor de schoonmaak van de grond die ze zelf vervuilde', meent Schauvliege.

Volgens Schauvliege is het 'wraakroepend' dat een bedrijf als 3M, dat een omzet heeft van 300 miljoen euro en een winst van 17 miljoen euro, 'langs de subsidiepot passeert'. 'Dat grote vervuilers zo gemakkelijk aan belastinggeld geraken, moet dringend stoppen', zegt de Groen-politica. Zij wil Vlaams minister van Economie Hilde Crevits ondervragen over de Vlaamse steun aan 3M. 'Wanneer Vlaamse ministers de geldkraan wijd openzetten voor grote vervuilers als 3M, vraagt een mens zich af of de Vlaamse regering weet waar ze mee bezig is', zegt Schauvliege .Groen wil dat Vlaamse regering het geld terugeist en dat ze 'in de toekomst geen enkele euro meer geeft aan bedrijven die milieuregels overtreden'.

Voor Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) vormen de subsidies aan 3M eens te meer een bewijs dat de Vlaamse regering liever de bedrijven soigneert, dan zorg draagt voor haar burgers. 'Multinationals krijgen in Vlaanderen massale kortingen op de CO2-uitstootrechten die ze normaal van Europa moeten betalen, bovenop de subsidies die worden verleend om de energietransitie te bevorderen. En dat zonder enige vorm van transparantie en voorwaarden', aldus Anaf. 'In het geval van 3M betaalt de Vlaming twee keer, want zij bleven ook nog eens jarenlang chemicaliën uitstoten en vervuilden zo ons water en onze grond met onomkeerbare schade voor onze gezondheid als gevolg.'

Volgens Schauvliege heeft 3M sinds 2013 voor 5,13 miljoen euro steun gekregen van de verschillende ministers van Economie. 'Hiervan kwam 2 miljoen uit het Vlaams Klimaatfonds, naast geld uit andere potten', zegt het Groen-parlementslid. Naast die Vlaamse steun kon 3M volgens Schauvliege ook rekenen op federale steun, meer bepaald een belastingvermindering voor onderzoek en ontwikkeling. Een voorwaarde voor die steun is een attest van het Departement Omgeving 'waaruit blijkt dat de nieuwe producten en technologieën geen negatief effect hebben op het leefmilieu of dit zoveel mogelijk beogen te beperken'. 'Hallucinant allemaal wanneer je weet dat dit bedrijf een habbekrats betaalt voor de schoonmaak van de grond die ze zelf vervuilde', meent Schauvliege. Volgens Schauvliege is het 'wraakroepend' dat een bedrijf als 3M, dat een omzet heeft van 300 miljoen euro en een winst van 17 miljoen euro, 'langs de subsidiepot passeert'. 'Dat grote vervuilers zo gemakkelijk aan belastinggeld geraken, moet dringend stoppen', zegt de Groen-politica. Zij wil Vlaams minister van Economie Hilde Crevits ondervragen over de Vlaamse steun aan 3M. 'Wanneer Vlaamse ministers de geldkraan wijd openzetten voor grote vervuilers als 3M, vraagt een mens zich af of de Vlaamse regering weet waar ze mee bezig is', zegt Schauvliege .Groen wil dat Vlaamse regering het geld terugeist en dat ze 'in de toekomst geen enkele euro meer geeft aan bedrijven die milieuregels overtreden'. Voor Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) vormen de subsidies aan 3M eens te meer een bewijs dat de Vlaamse regering liever de bedrijven soigneert, dan zorg draagt voor haar burgers. 'Multinationals krijgen in Vlaanderen massale kortingen op de CO2-uitstootrechten die ze normaal van Europa moeten betalen, bovenop de subsidies die worden verleend om de energietransitie te bevorderen. En dat zonder enige vorm van transparantie en voorwaarden', aldus Anaf. 'In het geval van 3M betaalt de Vlaming twee keer, want zij bleven ook nog eens jarenlang chemicaliën uitstoten en vervuilden zo ons water en onze grond met onomkeerbare schade voor onze gezondheid als gevolg.'