"In Vlaanderen is het belang van mergelgroeven, forten, ijskelders, bunkers voor zwermende en overwinterende vleermuizen al lang bewezen", aldus Liselotte Vanderoye van Natuurpunt. "Maar de meeste bij ons levende vleermuizen zijn ook nauw verbonden met onze bossen." Soorten zoals de rosse vleermuis, de bosvleermuis, de franjestaart, watervleermuis of baardvleermuis, zoeken hun zomerverblijfplaats in bossen en vormen daarbij (kraam)kolonies in holle bomen of achter loshangende schors. "Bijna alle andere soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, laatvlieger of grootoorvleermuizen, jagen gedurende korte of langere periode in het bos." Niet alleen zijn vleermuizen afhankelijk van bomen als kolonieplaats, sommige soorten overwinteren er ook. "Bovendien is een kolonie vleermuizen niet afhankelijk van één boom, maar van meerdere bomen op korte afstand van elkaar." In Europa komen ongeveer vijftig vleermuizensoorten voor, in Vlaanderen een twintigtal. "Maar meer dan de helft staat op de rode lijst", aldus Wim Veraghtert (Natuurpunt). Enkele soorten, zoals de kleine en grote hoefijzerneus of mopsvleermuis, worden in Vlaanderen al jaren niet meer gezien en zijn vermoedelijk uitgestorven. Ook meer algemene soorten lijken in aantal af te nemen." (KAV)

"In Vlaanderen is het belang van mergelgroeven, forten, ijskelders, bunkers voor zwermende en overwinterende vleermuizen al lang bewezen", aldus Liselotte Vanderoye van Natuurpunt. "Maar de meeste bij ons levende vleermuizen zijn ook nauw verbonden met onze bossen." Soorten zoals de rosse vleermuis, de bosvleermuis, de franjestaart, watervleermuis of baardvleermuis, zoeken hun zomerverblijfplaats in bossen en vormen daarbij (kraam)kolonies in holle bomen of achter loshangende schors. "Bijna alle andere soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, laatvlieger of grootoorvleermuizen, jagen gedurende korte of langere periode in het bos." Niet alleen zijn vleermuizen afhankelijk van bomen als kolonieplaats, sommige soorten overwinteren er ook. "Bovendien is een kolonie vleermuizen niet afhankelijk van één boom, maar van meerdere bomen op korte afstand van elkaar." In Europa komen ongeveer vijftig vleermuizensoorten voor, in Vlaanderen een twintigtal. "Maar meer dan de helft staat op de rode lijst", aldus Wim Veraghtert (Natuurpunt). Enkele soorten, zoals de kleine en grote hoefijzerneus of mopsvleermuis, worden in Vlaanderen al jaren niet meer gezien en zijn vermoedelijk uitgestorven. Ook meer algemene soorten lijken in aantal af te nemen." (KAV)