Ten opzichte van het voorziene aantal artsen dat binnen de ziekteverzekering zijn activiteit mag uitoefenen, zijn er in Vlaanderen 315 artsen tekort. In de Franstalige gemeenschap, waar er geen toegangsproef voor de geneeskundestudies georganiseerd wordt, zijn er 92 artsen op overschot.

De Vlaamse gemeenschap haalde voor de periode 2004-2009 de minima voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En in acute en urgentiegeneeskunde zijn er respectievelijk zelfs twee en zeven artsen op overschot. Maar globaal genomen zijn er wel 315 artsen te weinig, zo schrijft het medisch vakblad de Specialisten.

Heel anders is de situatie in de Franstalige gemeenschap. Voor 2004-2009 is er een cumulatief overschot van 92 artsen. In de kinder- en jeugdpsychiatrie, acute en urgentiegeneeskunde is er een overschot van respectievelijk 1, 2 en 9 artsen.

De jongste jaren verhoogde de overheid de artsenquota stelselmatig. Daarnaast werd een zogenaamde 'lissage' ingevoerd om de 'overtallige' - overwegend Franstalig e- aantallen geneeskundestudenten te regelen. In principe krijgen deze studenten geen Riziv-nummer en kunnen ze dus geen curatieve geneeskunde uitoefenen. Toch integreert de 'lissage' hen in het systeem, in afwachting van een globale hervorming. Lees: in afwachting van een kadaster van medische beroepen.

Buitenlandse artsen

Verder zijn er sinds 2004 Riziv-nummers toegekend aan 1.116 buitenlandse artsen, vooral aan medische specialisten. Interne geneeskunde (258) en heelkunde (244) zijn populair. Daarnaast werken er ook 57 psychiaters, 51 gynaecologen en 39 buitenlandse kinderartsen met een Riziv-nummer in ons land. Naast 294 huisartsen. Het gaat overwegend om artsen uit landen van de Europese Unie (1.028). (TE)

Ten opzichte van het voorziene aantal artsen dat binnen de ziekteverzekering zijn activiteit mag uitoefenen, zijn er in Vlaanderen 315 artsen tekort. In de Franstalige gemeenschap, waar er geen toegangsproef voor de geneeskundestudies georganiseerd wordt, zijn er 92 artsen op overschot. De Vlaamse gemeenschap haalde voor de periode 2004-2009 de minima voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En in acute en urgentiegeneeskunde zijn er respectievelijk zelfs twee en zeven artsen op overschot. Maar globaal genomen zijn er wel 315 artsen te weinig, zo schrijft het medisch vakblad de Specialisten. Heel anders is de situatie in de Franstalige gemeenschap. Voor 2004-2009 is er een cumulatief overschot van 92 artsen. In de kinder- en jeugdpsychiatrie, acute en urgentiegeneeskunde is er een overschot van respectievelijk 1, 2 en 9 artsen. De jongste jaren verhoogde de overheid de artsenquota stelselmatig. Daarnaast werd een zogenaamde 'lissage' ingevoerd om de 'overtallige' - overwegend Franstalig e- aantallen geneeskundestudenten te regelen. In principe krijgen deze studenten geen Riziv-nummer en kunnen ze dus geen curatieve geneeskunde uitoefenen. Toch integreert de 'lissage' hen in het systeem, in afwachting van een globale hervorming. Lees: in afwachting van een kadaster van medische beroepen. Buitenlandse artsen Verder zijn er sinds 2004 Riziv-nummers toegekend aan 1.116 buitenlandse artsen, vooral aan medische specialisten. Interne geneeskunde (258) en heelkunde (244) zijn populair. Daarnaast werken er ook 57 psychiaters, 51 gynaecologen en 39 buitenlandse kinderartsen met een Riziv-nummer in ons land. Naast 294 huisartsen. Het gaat overwegend om artsen uit landen van de Europese Unie (1.028). (TE)