Meer dan 300.000 Belgen zijn op dit moment lid van een buurtinformatienetwerk (BIN). Een systeem waarbij burgers zelf hun eigen buurt in de gaten houden en naar de politie bellen wanneer dat nodig wordt geacht. Dat blijkt uit recente gegevens van de FOD Binnenlandse Zaken die Knack kon inkijken.

Momenteel telt ons land 465 BIN's. Slechts 20 daarvan bevinden zich in Wallonië. Over de taalgrens leeft nog al te vaak de idee dat de BIN's zoiets als burgerwachten zijn, weet Dafne Vanhelleputte van de dienst Beleid Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij is bevoegd voor de ondersteuning van de netwerken. "Het gaat hier duidelijk om een mentaliteitsverschil. In Wallonië worden BIN'ers nog steeds als verklikkers gezien. Het systeem komt daar dan ook niet echt van de grond."

In Vlaanderen des te meer. In 2001 waren er in Vlaanderen 144 BIN's geregistreerd. Nu, tien jaar later, zijn er dat al 445. En hun aantal blijft ook stijgen. Niet alleen in de pioniersregio's West- en Oost-Vlaanderen maar de laatste jaren vooral ook in de provincie Antwerpen. Opvallend: de provincie Limburg heeft zo goed als geen BIN's op haar grondgebied.

De netwerken kregen al van bij hun ontstaan kritiek en nog steeds zorgen ze voor controverse. Volgens de een getuigt het van burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel dat inwoners zelf mee instaan voor de veiligheid van hun buurt, volgens de ander zijn BIN's een potentieel gevaar en verhogen ze zelfs het onveiligheidgevoel in de buurt.

Volgens Dafne Vanhelleputte van de FOD Binnenlandse Zaken zijn politiediensten doorgaans heel tevreden over de samenwerking met de netwerken. "Het kan natuurlijk wel zijn dat een overbuurvrouw naar de politie belt als jij je gras op zondag afrijdt, maar dan is het de taak van de politie om te zeggen dat ze enkel nuttige informatie wil. Het is een groeiproces. Hoe langer de samenwerking duurt, hoe beter de spelers op elkaar afgestemd raken." (CGA)

Meer dan 300.000 Belgen zijn op dit moment lid van een buurtinformatienetwerk (BIN). Een systeem waarbij burgers zelf hun eigen buurt in de gaten houden en naar de politie bellen wanneer dat nodig wordt geacht. Dat blijkt uit recente gegevens van de FOD Binnenlandse Zaken die Knack kon inkijken. Momenteel telt ons land 465 BIN's. Slechts 20 daarvan bevinden zich in Wallonië. Over de taalgrens leeft nog al te vaak de idee dat de BIN's zoiets als burgerwachten zijn, weet Dafne Vanhelleputte van de dienst Beleid Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij is bevoegd voor de ondersteuning van de netwerken. "Het gaat hier duidelijk om een mentaliteitsverschil. In Wallonië worden BIN'ers nog steeds als verklikkers gezien. Het systeem komt daar dan ook niet echt van de grond." In Vlaanderen des te meer. In 2001 waren er in Vlaanderen 144 BIN's geregistreerd. Nu, tien jaar later, zijn er dat al 445. En hun aantal blijft ook stijgen. Niet alleen in de pioniersregio's West- en Oost-Vlaanderen maar de laatste jaren vooral ook in de provincie Antwerpen. Opvallend: de provincie Limburg heeft zo goed als geen BIN's op haar grondgebied. De netwerken kregen al van bij hun ontstaan kritiek en nog steeds zorgen ze voor controverse. Volgens de een getuigt het van burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel dat inwoners zelf mee instaan voor de veiligheid van hun buurt, volgens de ander zijn BIN's een potentieel gevaar en verhogen ze zelfs het onveiligheidgevoel in de buurt. Volgens Dafne Vanhelleputte van de FOD Binnenlandse Zaken zijn politiediensten doorgaans heel tevreden over de samenwerking met de netwerken. "Het kan natuurlijk wel zijn dat een overbuurvrouw naar de politie belt als jij je gras op zondag afrijdt, maar dan is het de taak van de politie om te zeggen dat ze enkel nuttige informatie wil. Het is een groeiproces. Hoe langer de samenwerking duurt, hoe beter de spelers op elkaar afgestemd raken." (CGA)