U zond vanmorgen een opvallend positieve tweet de wereld in. Wat bedoelde u met de mededeling dat u heel wat contstructieve politiek gezien had?

Nicolas Bouteca (UGent): 'Hier en daar zagen we een aantal voorbeelden van een zeer opbouwende aanpak. Opvallend vond ik onder meer Hilde Crevits en Annemie Turtelboom die -na een hele dag vol beschuldigende reacties op de begrotingscijfers- samen lieten weten dat mensen aan zo'n discussies geen boodschap hebben. Zij poneerden de vraag: hoe lossen we dit nu op?

Daarnaast was er Jan Jambon die in de Kamer Filip Dewinter op zijn plaats zette na zijn uitlatingen over de koran. Ook daar merkte je dat er veel eensgezindheid was tussen de politieke partijen.

En ten slotte is er ook Hans Bonte. Het feit dat hij een burgemeester van een partij uit de meerderheid voorstelt als antiterreurcoördinator, is toch wel opvallend.'

Waarom valt de combinatie van de positieve verhalen u op, was dat dan zo lang geleden?

'Voor alle duidelijkheid, er waren deze week minstens even veel negatieve verhalen, maar dus ook de goede. Ik ben een positivo, en geloof wel in de kracht van die constructieve verhalen. Want volgens mij zijn het vooral de discussies over de pure politique politicienne die zorgen voor een negatief beeld van de politiek.

Dat het nu opvalt heeft wellicht ook te maken met het feit dat er lang een negatieve sfeer heeft gehangen over de start van Michel I.'

In hoeverre hebben deze voorbeelden te maken met de context? Door de berichten over terreurdreiging lijkt het er nu op dat partijen het over veel zaken eens zijn.

'Het is natuurlijk moeilijk om tegen meer veiligheid voor de burgers te zijn. Dat is een standpunt waar iedereen het mee eens is. Maar binnen die eensgezindheid moet er wel gedicussieerd worden over hoe je concreet werk wil maken van die veiligheid. Waar liggen de grenzen?

In tijden van crisis zie je een grotere eensgezindheid, maar we mogen ons daar niet door in slaap laten wiegen. Nu, ik denk niet dat dat zal gebeuren, want de oppositie speelt nog altijd haar rol. Negatieve boodschappen zijn ook niet per se slecht. Ze kunnen nuttig zijn voor de burger om het beleid te evalueren. Regeringen hebben doorgaans immers niet de gewoonte om zelf de mindere punten van hun beleid op de straatstenen te gooien.'

(JH)

U zond vanmorgen een opvallend positieve tweet de wereld in. Wat bedoelde u met de mededeling dat u heel wat contstructieve politiek gezien had?Nicolas Bouteca (UGent): 'Hier en daar zagen we een aantal voorbeelden van een zeer opbouwende aanpak. Opvallend vond ik onder meer Hilde Crevits en Annemie Turtelboom die -na een hele dag vol beschuldigende reacties op de begrotingscijfers- samen lieten weten dat mensen aan zo'n discussies geen boodschap hebben. Zij poneerden de vraag: hoe lossen we dit nu op?Daarnaast was er Jan Jambon die in de Kamer Filip Dewinter op zijn plaats zette na zijn uitlatingen over de koran. Ook daar merkte je dat er veel eensgezindheid was tussen de politieke partijen.En ten slotte is er ook Hans Bonte. Het feit dat hij een burgemeester van een partij uit de meerderheid voorstelt als antiterreurcoördinator, is toch wel opvallend.'Waarom valt de combinatie van de positieve verhalen u op, was dat dan zo lang geleden?'Voor alle duidelijkheid, er waren deze week minstens even veel negatieve verhalen, maar dus ook de goede. Ik ben een positivo, en geloof wel in de kracht van die constructieve verhalen. Want volgens mij zijn het vooral de discussies over de pure politique politicienne die zorgen voor een negatief beeld van de politiek.Dat het nu opvalt heeft wellicht ook te maken met het feit dat er lang een negatieve sfeer heeft gehangen over de start van Michel I.' In hoeverre hebben deze voorbeelden te maken met de context? Door de berichten over terreurdreiging lijkt het er nu op dat partijen het over veel zaken eens zijn.'Het is natuurlijk moeilijk om tegen meer veiligheid voor de burgers te zijn. Dat is een standpunt waar iedereen het mee eens is. Maar binnen die eensgezindheid moet er wel gedicussieerd worden over hoe je concreet werk wil maken van die veiligheid. Waar liggen de grenzen? In tijden van crisis zie je een grotere eensgezindheid, maar we mogen ons daar niet door in slaap laten wiegen. Nu, ik denk niet dat dat zal gebeuren, want de oppositie speelt nog altijd haar rol. Negatieve boodschappen zijn ook niet per se slecht. Ze kunnen nuttig zijn voor de burger om het beleid te evalueren. Regeringen hebben doorgaans immers niet de gewoonte om zelf de mindere punten van hun beleid op de straatstenen te gooien.' (JH)